Genelge 2023-11 Suriye İle Ticarette Verilecek Gümrük Hizmetleri-2021-12 Sayılı Genelgede Değişiklik

Genelge 2023-11 Suriye İle Ticarette Verilecek Gümrük Hizmetleri-2021-12 Sayılı Genelgede Değişiklik

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
Genelge 2023-11 Suriye İle Ticarette Verilecek Gümrük Hizmetleri-2021-12 Sayılı Genelgede DeğişiklikT.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :E-21558579-166.99[GGM-06]-00088525308

Konu   :2021/12 Sayılı Genelge’de Değişiklik

 

 

GENELGE

(2023/11)

 

 

İlgi      :25.03.2021 tarihli ve 2021/12 sayılı Genelge.

İlgide kayıtlı “Suriye ile Ticarette Verilecek Gümrük Hizmetleri” konulu Genelgenin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) Suriye`den transitinde gümrük hizmeti verilmesi uygun bulunan eşya, geçici depolama yerlerine ya da antrepolara konulmaksızın üçüncü ülkelere veya Suriye`ye sevk edilir.

(2) Ancak söz konusu eşyanın deniz yolu, hava yolu ya da demiryolu ile üçüncü ülkelere veya Suriye’ye sevk edilecek olması durumunda, bahsi geçen eşya liman/havalimanı/demiryolu sahasında bulunan geçici depolama yerlerine veya bu yerlerin bağlı olduğu gümrük müdürlüklerinin denetimi altında bulunan antrepolara konulabilir.

(3) Söz konusu yerlere konulan eşya ile ilgili iş ve işlemler gümrük mevzuatında yer alan hükümler çerçevesinde gerçekleştirilir.”

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

Prof. Dr. Ömer BOLAT

Bakan

 

 

Dağıtım: Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

 

Sıra No 4700   Sıra No 4701   Sıra No 4702   Sıra No 4703

Yazar: Bahar Çakıroğulları