Genelge 2023-10 Hidroflokarbon kontrol belgesinin 1097 kod ile tek pencere sistemine TPS alındığı.pdf

Genelge 2023-10 Hidroflokarbon kontrol belgesinin 1097 kod ile tek pencere sistemine TPS alındığı.pdf

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :E-73421605-106.05-00085219446

Konu   :TPS-Hidroflorokarbon Kontrol Belgesi

 

 

GENELGE

(2023/10)

 

 

20.03.2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda Tek Pencere Sistemi`nin yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmektedir.

Bu çerçevede Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2023/6), Ozon Tabakasını İncelten Maddeler ve Florlu Sera Gazlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2023/14) ile Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin ve Florlu Sera Gazlarının İhracına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2023/4) uyarınca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca düzenlenen Hidroflorokarbon Kontrol Belgesi`nin Tek Pencere Sistemi`ne alınması uygun bulunmuştur.

Bu doğrultuda, söz konusu belgenin düzenlenmesi ve kullanılmasına ilişkin işlemler aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleştirilecektir:

1. 1097 kodlu TPS-Hidroflorokarbon Kontrol Belgesi (İthalat) ve 1098 kodlu TPS-Hidroflorokarbon Kontrol Belgesi (İhracat) başvuruları yükümlüsünce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sistemlerine (F-gaz Faaliyet Raporları Veri Tabanı FARAVET)) yapılacaktır.

2. 1097 kodlu TPS-Hidroflorokarbon Kontrol Belgesi (İthalat) ve 1098 kodlu TPS-Hidroflorokarbon Kontrol Belgesi (İhracat) bilgileri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sistemleri aracılığıyla Bakanlığımız Tek Pencere Sistemine elektronik ortamda iletilecektir.

3. İletilen bilgilere ilişkin Tek Pencere Sistemi tarafından 23 haneli gümrük belge numarası oluşturulacak olup söz konusu belge numarası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sistemleri (FARAVET) tarafından yükümlüye gösterilecektir.

4. Tek Pencere Sistemi tarafından oluşturulan 23 haneli belge numarası/belge satır numarası (Örnek: Referans No: 23000000001097000000001/1) yükümlüsünce ilgili gümrük beyannamesinin 44 no.lu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilecektir.

5. Söz konusu belgeye ilişkin bilgiler elektronik ortamda yer alacağından, beyanname ekinde ayrıca kâğıt ortamında ıslak imzalı belge aranmayacaktır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

Rıza Tuna TURAGAY

Bakan a.

Bakan Yardımcısı

 

 

 

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Sıra No 4616   Sıra No 4617   Sıra No 4618   Sıra No 4619   Sıra No 4620

Yazar: Bahar Çakıroğulları