Genelge 2023-07 Dahilde işleme izinli kıymetli maden genelgesindeki altının azami miktarının değişimi

Genelge 2023-07 Dahilde işleme izinli kıymetli maden genelgesindeki altının azami miktarının değişimi

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
Genelge 2023-07 Dahilde işleme izinli kıymetli maden genelgesindeki altının azami miktarının değişimiT.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :E-52707093-010.06.01-00083049255                                                        23/2/2023

Konu   :Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli

Maden İthali-2021/10 Sayılı Genelgede

Değişiklik

 

 

GENELGE

(2023/7)

 

 

İlgi      :25/3/2021 tarihli ve 2021/10 sayılı Genelge.

İlgide kayıtlı Genelge`nin 3 üncü maddesinin (iii) fıkrasında yer alan “20 kilogram” ibaresi “40 kilogram” olarak değiştirilmiştir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

 

Rıza Tuna TURAGAY

Bakan a.

Bakan Yardımcısı

 

 

 

DAĞITIM:

-Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

 

 

Sıra No 4481   Sıra No 4482   Sıra No 4483   Sıra No 4484   Sıra No 4485

Yazar: Bahar Çakıroğulları