Genelge 2023-03 TPS 1093 kodlu İstisnai kıymetle beyan formu ile alakalı olarak yapılacaklar işlemler

Genelge 2023-03 TPS 1093 kodlu İstisnai kıymetle beyan formu ile alakalı olarak yapılacaklar işlemler

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
Genelge 2023-03 TPS 1093 kodlu İstisnai kıymetle beyan formu ile alakalı olarak yapılacaklar işlemlerT.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :E-73421605-106.05-00081572199

Konu :TPS-İstisnai Kıymetle Beyan Formu

 

GENELGE

(2023/03)

 

20/03/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda Tek Pencere Sistemi`nin yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmektedir.

Bu çerçevede Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kıymeti) (Seri No: 2) kapsamında düzenlenen İstisnai Kıymetle Beyan Formu Tek Pencere Sistemi’ne alınmış olup işlemler aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleştirilecektir:

1- 1093 kodlu TPS-İstisnai Kıymetle Beyan Formu başvurusu yükümlüsünce E-Devlet Kapısı’nda Ticaret Bakanlığı menüsü altında bulunan Tek Pencere Sistemi hizmetine ilişkin linkten gerçekleştirilir.

2- Tek Pencere Portal Sistemi üzerinden iletilen başvurular ilgili Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünce değerlendirilir.

3- Başvuruda herhangi bir eksiklik ve/veya hata tespit edilmesi durumunda eksikliklerin tamamlanmasını ve/veya hatanın düzeltilmesini teminen başvuru gerekçe belirtilmek suretiyle elektronik ortamda reddedilir. Reddedilen başvurular yükümlü tarafından eksikliklerin tamamlanması ve/veya hatanın düzeltilmesi sonrasında Tek Pencere Portal Sistemi üzerinden Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne elektronik ortamda gönderilir.

4- Yapılan inceleme neticesinde herhangi bir eksiklik veya hata bulunmadığı tespit edilen başvurular ile tespit edilen eksiklik ve/veya hataların yükümlüsünce giderildiği anlaşılan başvurular Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünce kabul edilir.

5- Kabul edilen başvurunun uygun bulunması halinde, Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünce onaylanır ve Sistem tarafından 23 haneli belge ID oluşturulur.

6- Tek Pencere Sistemi tarafından oluşturulan 23 haneli belge (ID) numarası (Örnek: No: 22000000010930000000001) yükümlüsünce ilgili gümrük beyannamesinin 44 no.lu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir.

7- Söz konusu belgeye ilişkin bilgiler elektronik ortamda yer alacağından, beyanname ekinde ayrıca kâğıt ortamında ıslak imzalı belge aranmaz.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

Rıza Tuna TURAGAY

Bakan a.

Bakan Yardımcısı

 

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Sıra No 4392   Sıra No 4393   Sıra No 4394   Sıra No 4395   Sıra No 4396

Yazar: Bahar Çakıroğulları