Genelge 2023-02 Hariçte işleme izni Ticari Tamir Amaçlı konulu genelgeye 1095 TPS kodunun eklendiği

Genelge 2023-02 Hariçte işleme izni Ticari Tamir Amaçlı konulu genelgeye 1095 TPS kodunun eklendiği

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
Genelge 2023-02 Hariçte işleme izni Ticari Tamir Amaçlı konulu genelgeye 1095 TPS kodunun eklendiğiTC.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :E-73421605-106.05-00081316212

Konu   : Genelge-Hariçte İşleme İzni

(YYS-Sivil Havacılık ve Savunma Sanayi)

 

 

GENELGE

2023/02

 

 

İlgi      :2018/11 sayılı Tek Pencere Sistemi-Hariçte İşleme İzni (Ticari Tamir Amaçlı) konulu Genelge

 

İlgide kayıtlı Genelge’ye aşağıdaki madde eklenmiştir:

7- Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası (YYS) sahibi ve 30.05.2009 tarihli ve 27243 sayılı R.G.’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği`nin (Seri No:1)-(Hariçte İşleme-Geçici İhracat) üçüncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca rapor düzenlemeye yetkili sivil havacılık ve savunma sanayi sektöründe üretim ve montaj gibi teknik alanda faaliyet gösteren kuruluşların Bakanlığımıza yapacağı başvuruların değerlendirilmesi sonucunda Bakanlıkça uygun görülen firmalar tarafından, 1006 kodlu TPS-Hariçte İşleme İzni(Ticari Tamir Amaçlı) yerine 1095 kodlu TPS-Hariçte İşleme İzni (YYS-Sivil Havacılık ve Savunma Sanayi) adlı belge gümrük işlemlerinde kullanılabilecektir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

 

Rıza Tuna TURAGAY

Bakan a.

Bakan Yardımcısı

 

 

DAĞITIM: – Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Sıra No 4391   Sıra No 4392   Sıra No 4393   Sıra No 4394   Sıra No 4395

Yazar: Bahar Çakıroğulları