Genelge 2023-01 İhracat beyannamelerinde birlik kripto onay numaralarının tek pencere sistemine 1086 kodu ile alındığı

Genelge 2023-01 İhracat beyannamelerinde birlik kripto onay numaralarının tek pencere sistemine 1086 kodu ile alındığı

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
Genelge 2023-01 İhracat beyannamelerinde birlik kripto onay numaralarının tek pencere sistemine 1086 kodu ile alındığıT.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :E-73421605-106.05-00081411369

Konu   :Genelge-TPS-TİM-1086-Birlik Kripto Onay Numaraları

 

 

GENELGE

(2023/1)

 

20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda Tek Pencere Sistemi’nin yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmektedir.

Bu çerçevede, 5910 sayılı TİM ve İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 4 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca ihracat beyannamelerinin İhracatçı Birliklerince kayda alındığını gösterir birlik kripto onay numaralarının Tek Pencere Sistemi’ne alınmasına ilişkin çalışmalar tamamlanmıştır.

Bu itibarla, 04 Ocak 2023 tarihi itibariyle, birlik onay koduna tabi ihracat beyannamesi işlemlerinde kullanılan birlik kripto numaraları yerine 1086 kodlu TPS-Birlik Kripto Onay Kodu kullanılacaktır.

Konu ile ilgili olarak, birlik kripto onay numaralarının karşılığı olarak hazırlanan 1086 kodlu “TPS-Birlik Kripto Onay Kodu” belgesinin başvurusu ve kullanılmasına ilişkin işlemler aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleştirilecektir.

1- 1086 kodlu TPS-Birlik Kripto Onay Kodu başvurusu Türkiye İhracatçılar Meclisi sistemi aracılığıyla gerçekleştirilerek Bakanlığımız Tek Pencere Sistemine elektronik ortamda iletilir.

2- İletilen bilgilere ilişkin Tek Pencere Sistemi tarafından 23 haneli gümrük belge numarası oluşturulur ve söz konusu belge numarası Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından elektronik ortamda yükümlüye gösterilir.

3- Tek Pencere Sistemi tarafından oluşturulan 23 haneli belge numarası (Örnek: Referans No: 20545419881086000003392/1) yükümlüsünce ilgili gümrük beyannamesinin 44 no.lu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

 

 

 

Rıza Tuna TURAGAY

Bakan a.

Bakan Yardımcısı

 

 

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

 

Sıra No 4388   Sıra No 4389   Sıra No 4390

Yazar: Bahar Çakıroğulları