Genelge 2022-18 A.TR Dolaşım Belgesi ve Menşe İspat Belgelerinin Satış ve Onay Bedelleri

Genelge 2022-18 A.TR Dolaşım Belgesi ve Menşe İspat Belgelerinin Satış ve Onay Bedelleri

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
Genelge 2022-18 A.TR Dolaşım Belgesi ve Menşe İspat Belgelerinin Satış ve Onay BedelleriT.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :E-20117910-010.06.01-00081047194

Konu   :A.TR Dolaşım Belgesi ve Menşe İspat

Belgelerinin Satış ve Onay Bedelleri

 

 

GENELGE

(2022/18)

 

 

 

Bilindiği üzere, 148 Seri No’lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) ve 149 Seri Seri No’lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) çerçevesinde A.TR Dolaşım Belgesi ve Menşe İspat Belgelerinin bir sonraki yılda uygulanacak satış ve onay fiyatı, basım yetkisi verilmiş kurumların da görüşü alınarak her yıl Bakanlığımız tarafından belirlenmektedir.

Bu kapsamda, A.TR Dolaşım Belgesi ve Menşe İspat Belgelerinin 2023 yılında geçerli olacak satış ve onay bedelleri aşağıda yer almaktadır.

 

A.TR Dolaşım Belgesi Menşe İspat Belgeleri
Onaylanmış İhracatçı Yetkisine Sahip Firmalara Diğer Firmalara ve Gümrük Müşavirlerine  
Satış Bedeli (TL) 5,00 5,00 5,00
Onay Bedeli (TL) 6,00 6,00

 

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

Rıza Tuna TURAGAY

Bakan a.

Bakan Yardımcısı

Sıra No 4301   Sıra No 4302   Sıra No 4303   Sıra No 4304

Yazar: Bahar Çakıroğulları