Genelge 2022-17 Etnografik veya antikaların müze müdürlüğü yazısı olması halinde kullanılmış eşya sayılmayacağı

Genelge 2022-17 Etnografik veya antikaların müze müdürlüğü yazısı olması halinde kullanılmış eşya sayılmayacağı

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
Genelge 2022-17 Etnografik veya antikaların müze müdürlüğü yazısı olması halinde kullanılmış eşya sayılmayacağıT.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :E-17474625-162.99-00081125511

Konu   :Etnografik-Antika Eşya

 

 

GENELGE

(2022/17)

 

 

Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden 97.05-97.06 tarife pozisyonlarında beyan edilen etnografik veya antika eşyaların İthalat Rejim Kararı 7 nci madde kapsamında kullanılmış eşya olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususunda çeşitli tereddütlerin bulunduğu anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, Türk Gümrük Tarife Cetveli`nin 97.05 tarife pozisyonunda “Koleksiyonlar ve koleksiyon eşyası (zooloji, botanik, mineraloji ve anatomiye ait koleksiyon eşyası ile tarihi, arkeolojik, paleontolojik, etnografik veya nümizmatik değeri olan koleksiyon eşyası)” ve 97.06 tarife pozisyonunda ise “Eskiliği 100 yılı aşan antika eşya ” sınıflandırılmakta olup, bu iki pozisyondaki eşyadan 97.05 tarife pozisyonunda olanların çoğunluğunun, 97.06 tarife pozisyonunda olan eşyaların ise tamamının doğası gereği yeni olma ihtimali bulunmamaktadır.

Bu çerçevede, 97.05-97.06 tarife pozisyonlarında etnografik veya antika eşya olarak beyan edilen ürünlerle ilgili olarak, gümrük beyannamesinin tescilinden önce Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı ilgili müze müdürlüklerinden eşyanın etnografik veya antika olduğuna ilişkin ilgili gümrük müdürlüğüne muhatap bir yazı verilmesi halinde İthalat Rejimi Kararı`nın 7`nci maddesi kapsamında Bakanlığımız (İthalat Genel Müdürlüğü) tarafından verilecek izin aranmaksızın ithali uygun bulunmuştur.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

Rıza Tuna TURAGAY

Bakan a.

Bakan Yardımcısı

Sıra No 4299   Sıra No 4300   Sıra No 4301   Sıra No 4302   Sıra No 4303

Yazar: Bahar Çakıroğulları