Genelge 2022-16 Geçici ithalat ile geçici ihracat eşyasında ayniyet tespitine konu eşyalardan askıların tarifesi

Genelge 2022-16 Geçici ithalat ile geçici ihracat eşyasında ayniyet tespitine konu eşyalardan askıların tarifesi

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
Genelge 2022-16 Geçici ithalat ile geçici ihracat eşyasında ayniyet tespitine konu eşyalardan askıların tarifesi


T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :E-72093537-010.06.01

Konu   :Geçici İthalat Rejimi İle Geçici İhracat

Eşyasında Ayniyet Tespiti

14.12.2022 / 80792943

GENELGE (2022/16)

İlgi:     a) 17.11.2017 tarihli, 2017/22 sayılı Genelge.

b) 09.07.2018 tarihli, 2018/14 sayılı Genelge.

c) 29.03.2019 tarihli, 2019/9 sayılı Genelge.

İlgi (c)’de kayıtlı Genelge eki listeden “3926.90.97.90.18 (yalnızca askılar)” Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu çıkarılmış, aynı listeye “3924.90.00.00.19 (yalnızca askılar) Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu eklenmiştir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Rıza Tuna TURAGAY

Bakan a.

Bakan Yardımcısı

DAĞITIM:

– Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri


Sıra No 4280   Sıra No 4281   Sıra No 4282   Sıra No 4285   Sıra No 4286
Yazar: Bahar Çakıroğulları