Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09-02-2023 Tarihli ve 11634 Sayılı Kararı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09-02-2023 Tarihli ve 11634 Sayılı Kararı

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09-02-2023 Tarihli ve 11634 Sayılı KararıENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULUNUN 09/02/2023 TARİHLİ VE 11634 SAYILI KARARI

Karar No. 11634

Karar Tarihi: 09/02/2023

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan 14.02.2023 Tarih ve 32104 Sayılı R.G.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/02/2023 tarihli toplantısında; 22/12/2020 tarihli ve 31342 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 17/12/2020 tarihli ve 9822 sayılı Ham Petrol, Akaryakıt, İhrakiye, Madeni Yağ, Baz Yağ Ve Petrolle İlişkili Maddelere Dair Kararın 4 üncü maddesinde yer alan “2207.20.00.10.13” GTİP numarasının kaldırılması ve aynı maddeye “2207.20.00.10.01” ve “2207.20.00.10.09”  GTİP numaralarının eklenmesi hususunun kabul edilerek Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığına gönderilmesine,

karar verilmiştir.

 

Sıra No 4459   Sıra No 4460   Sıra No 4461   Sıra No 4462   Sıra No 4463

Yazar: Bahar Çakıroğulları