Elektronik Menşe ve Dolaşım Belgesi Düzenleyen Ülkeler Listesine Kuveyt Eklenmiştir

Elektronik Menşe ve Dolaşım Belgesi Düzenleyen Ülkeler Listesine Kuveyt Eklenmiştir

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler

Menşe ve Dolaşım Belgelerini Elektronik Ortamda Düzenleyen Ülkeler Listesi

13 Aralık 2023

11 Nisan 2023 tarihli ve 32160 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No:10)’nin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında “Belgeleri elektronik ortamda düzenleyen ülkelerin isimleri, Bakanlık resmî internet sitesinden duyurulur.” denilmektedir.

Bu çerçevede, 1 Aralık 2023 tarihinde duyurulan liste güncellenmiştir. Bakanlığımıza bugüne değin (13 Aralık 2023) menşe ve dolaşım belgelerini elektronik ortamda düzenlediğine dair bildirimde bulunan ülkelerin adları, ilgili belge türleriyle birlikte aşağıda belirtilmektedir.

Belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesi normal usulde düzenlenen belgeleri geçersiz kılmamakta olup; listede yer alan ülkelerde mevzuatına uygun bir şekilde düzenlenen menşe ve dolaşım belgeleri, gümrük idarelerimizce yapılacak kontrollerin ardından kabul edilebilecektir.

İlerleyen süreçte Bakanlığımıza bu hususta yeni bir bildirim ulaşması halinde, aşağıda ilan edilen liste güncellenerek yeniden paylaşılacaktır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.

Liste için;

https://ticaret.gov.tr/data/65795fce13b8762630b84f8d/Elektronik%20Men%C5%9Fe%20ve%20Dola%C5%9F%C4%B1m%20Belgesi%20D%C3%BCzenleyen%20%C3%9Clkeler%20Listesi%2013.12.2023.docx

 

 

 

Sıra No 4796   Sıra No 4797   Sıra No 4798

Yazar: Bahar Çakıroğulları