DHTD 2023-01 Basımı ve dağıtımı yapılan belgeler ile bedelli belgelerin ücretleri

DHTD 2023-01 Basımı ve dağıtımı yapılan belgeler ile bedelli belgelerin ücretleri

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
DHTD 2023-01 Basımı ve dağıtımı yapılan belgeler ile bedelli belgelerin ücretleriT.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Destek Hizmetleri, Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü

Sayı     :E-73773257-825.01-00081541624

Konu   :Basılı Belge Ücretleri

 

 

GENELGE

(2023/1)

 

 

İlgi:     a) 09.05.2012 tarihli ve 2012/4 sayılı,

b) 20.02.2018 tarihli ve 2018/1 sayılı,

c) 23.07.2019 tarihli ve 2019/5 sayılı Genelgeler.

İlgide kayıtlı Genelgeler konusu basımı ve dağıtımı yapılan bedelli ve bedelsiz belgeler ile bedelli belgelerin ücretleri ekte yer aldığı şekliyle güncellenmiştir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

Rıza Tuna TURAGAY

Bakan a.

Bakan Yardımcısı

 

 

 

Ek:

1- Basımı ve Dağıtımı Yapılacak Belgeler Listesi (1 sayfa)

2- Listeye Eklenen ve Listeden Çıkartılan Belgeler (1 sayfa)

 

 

 

 

Dağıtım:

Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

 

Belge Kodu: GÜMRÜK BEYANNAMELERİ LİSTESİ Satış Tutarları
1 Özet Beyan Formu 6.00 TL
2 INF 2 (Hariçte İşleme Üçgen Trafik) 6.00 TL
3 INF 9 Bilgi Formu (Dahilde İşleme) 6.00 TL
6 Serbest Bölgelerden Avrupa Birliğine Gönderilecek Eşyaya İlişkin Tespit ve Tahakkuk Kağıdı 6.00 TL
8 Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri Başvuru Formu 6.00 TL
9 Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri İzin Formu 6.00 TL
11 4’lü Gümrük Beyannamesi 8.00 TL
12 4’lü Devam Formu 8.00 TL
13 INF 1 Bilgi Formu 8.00 TL
14 INF 5 Bilgi Formu ( Dahilde İşleme/Üçgen Trafik) 8.00 TL
15 INF 6 Bilgi Formu (Geçici İthalat) 8.00 TL
16 INF 7 Bilgi Formu ( Dahilde İşleme) 8.00 TL
17 INF 8 Bilgi Formu (Gümrük Antrepoları/Serbest Bölgeler Elleçme Faaliyetleri) 8.00 TL
18 Türkiye Gümrük Bölgesi Dışına Gönderilen Ticari Nitelikte Olmayan Eşyaya İlişkin Geçici İhr. Bey.ve Taah. 8.00 TL
19 8’li Gümrük Beyannamesi 10.00 TL
20 8’li Devam Formu 10.00 TL
21 INF 4 Bilgi Formu 10.00 TL
25 İkinci Tahlil Raporu Formu 20.00 TL
27 Sözlü Beyan Formu Bedelsiz
28 INF 3 Bilgi Formu (Geri Gelen Eşya) Bedelsiz
31 Antrepo Rejimi Kapsamındaki Eşyaya İlişkin Tespit ve Tahakkuk Kağıdı 6.00 TL
32 Emniyet Güvenlik Belgesi Bedelsiz
33 Emniyet Güvenlik Belgesi Kalem Listesi Bedelsiz
35 Numune Etiketi Bedelsiz
42 Bedelsiz İthalat Müracaat İzin Formu Bedelsiz
46 Gümrük Müşavirleri Sertifikası Bedelsiz
47 Yetki Belgesi Bedelsiz
48 Gümrük Müşaviri İzin Belgesi Bedelsiz
49 Gümrük Müşavir Yardımcısı İzin Belgesi Bedelsiz
50 Doğrudan Temsilci Gümrük İşlemi Takip Kartı Bedelsiz  
51 Basılı Evrak Teslim ve Tesellüm Belgesi Bedelsiz
52 Kabotaj Beyannamesi Bedelsiz
53 Onaylanmış Kişi Statü Belgesi Bedelsiz
57 INF 4 Bilgi Formu İçin Başvuru Formu Bedelsiz
58 İthal Eşyasına Ait Gümrük Kıymet Bildirimi Bedelsiz
59 Tarama Formu Bedelsiz
60 TC31-Kapsamlı Teminat Sertifikası (Ortak Transit için) Bedelsiz
60/A TC31-Kapsamlı Teminat Sertifikası (Uluslararası Transit için) Bedelsiz
61 TC33-Teminattan Vazgeçme Sertifikası (Ortak Transit için) Bedelsiz
61/A TC33-Teminattan Vazgeçme Sertifikası (Uluslararası Transit için) Bedelsiz
62 (İ.Y.G.) İhracatta Yerinde Gümrükleme İzni Verilmiş Yetkilendirilmiş Yükümlüler (Güvenlik Mührü) 10.00 TL
63 (İ.G.) İzinli Gönderici Yetkisine Sahip Yetkilendirilmiş Yükümlüler (Güvenlik Mührü) 10.00 TL
100 e-KTF 6.00 TL
110 e-İhracat Beyannamesi 10.00 TL
140 e-İthalat Beyannamesi 15.00 TL
170 e-Antrepo Beyannamesi 10.00 TL
   
   
   
   
   
   
   

 

Belge Kodu: LİSTEYE EKLENEN VE LİSTEDEN ÇIKARTILAN GÜMRÜK BEYANNAMELERİ LİSTESİ DURUMU
10 Gümrük Statü Belgesi ÇIKARILDI
34 Numune ve Şahit Numune Alma Tutanağı ÇIKARILDI
38 Kapsamlı Teminat Sertifikası ÇIKARILDI
39 Teminattan Vazgeçme Sertifikası ÇIKARILDI
44 2015/10 sayılı Genelge eki Form A ÇIKARILDI
45 2015/10 sayılı Genelge eki Form B ÇIKARILDI
56 Geri Verme veya Kaldırma Başvurusu Formu ÇIKARILDI
170 e-Antrepo Beyannamesi EKLENDİ
 
 
 
 
 

 

Sıra No 4407   Sıra No 4409   Sıra No 4410

Yazar: Bahar Çakıroğulları