Deniz Turizmi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Karar Sayısı 6860

Deniz Turizmi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Karar Sayısı 6860

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
Deniz Turizmi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Karar Sayısı 6860DENİZ TURİZMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Karar Sayısı: 6860

24.02.2023 Tarih ve 32114 Sayılı R.G.

Ekli “Deniz Turizmi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulmasına, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 37 nci maddesinin (A) bendinin (4) numaralı alt bendi gereğince karar verilmiştir.

MADDE 1- 29/6/2009 tarihli ve 2009/15212 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Deniz Turizmi Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Konaklama tesisi veya yatçı konaklama ünitesinin yatak kapasitesi, bağlama kapasitesinin % 20’sini aşamaz.” cümlesi “Yat limanlarında, konaklama tesisi veya yatçı konaklama ünitesinin yatak kapasitesi, bağlama kapasitesinin % 20’sini ve altmış yatağı aşamaz.” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Sıra No 4478   Sıra No 4479   Sıra No 4480   Sıra No 4481   Sıra No 4482

Yazar: Bahar Çakıroğulları