D-8 Üye Devletleri Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasının Ekini Teşkil Eden Bangladeş’e Ait İlişik Taviz Listesinin Onaylanması Hakkında Karar Sayısı 6388

D-8 Üye Devletleri Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasının Ekini Teşkil Eden Bangladeş’e Ait İlişik Taviz Listesinin Onaylanması Hakkında Karar Sayısı 6388

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
D-8 Üye Devletleri Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasının Ekini Teşkil Eden Bangladeş’e Ait İlişik Taviz Listesinin Onaylanması Hakkında Karar Sayısı 6388D-8 ÜYE DEVLETLERİ ARASINDA TERCİHLİ TİCARET ANLAŞMASININ EKİNİ TEŞKİL EDEN BANGLADEŞ’E AİT İLİŞİK TAVİZ LİSTESİNİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR

Karar Sayısı: 6388

11.11.2022 tarih ve 32010 sayılı R.G.

“D-8 Üye Devletleri Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması’nın ekini teşkil eden Bangladeş’e ait ilişik Taviz Listesinin onaylanmasına, 10/2/2015 tarihli ve 6628 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci ve 3 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.

 

Ek için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221111-4.pdf

 

Sıra No 4240   Sıra No 4241   Sıra No 4242   Sıra No 4243   Sıra No 4244

Yazar: Bahar Çakıroğulları