Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ İhracat 2022-1 in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ İhracat 2023-5

Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ İhracat 2022-1 in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ İhracat 2023-5

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ İhracat 2022-1 in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ İhracat 2023-5BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İHRACATINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(İHRACAT: 2022/1)’İN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

(İHRACAT: 2023/5)

Ticaret Bakanlığından: 08.03.2023 Tarih ve 32126 Sayılı R.G.

MADDE 1- 27/1/2022 tarihli ve 31732 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2022/1) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Sıra No 4500   Sıra No 4501   Sıra No 4502   Sıra No 4503   Sıra No 4504

Yazar: Bahar Çakıroğulları