Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar Sayısı 7322

Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar Sayısı 7322

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar Sayısı 7322BAZI SANAYİ ÜRÜNLERİNİN İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR

Karar Sayısı: 7322

23.06.2023 Tarih ve 32230 Sayılı R.G.

Ekli “Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

MADDE 1- (1) Ekli tabloda gümrük tarife pozisyonu (GTP) ve karşısında tanımı belirtilen eşyanın ithalatında, 15/2/2024 tarihine kadar (bu tarih dahil) geçerli olmak üzere aynı tabloda gösterilen miktar ve gümrük vergisi oranı ile tarife kontenjanları açılmıştır.

Uygulama

MADDE 2- (1) 1 inci maddede yer alan tarife kontenjanları çerçevesinde yapılacak ithalatta tabloda gösterilen gümrük vergisi, tarife kontenjanı dışında yapılacak ithalatta ise yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu eşya için tespit edilen gümrük vergisi uygulanır.

İthal lisansı

MADDE 3- (1) Bu Karar çerçevesinde yapılacak ithalat için Ticaret Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı düzenlenir. Bu Karar kapsamında ithal edilecek eşyaya ilişkin gümrük beyannamelerinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması şarttır.

Usul ve esaslar

MADDE 4- (1) Bu Karar çerçevesinde tespit edilen tarife kontenjanlarına başvuru ile tarife kontenjanlarının dağıtımı, yönetimi ve uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Ticaret Bakanlığınca yayımlanacak tebliğ veya tebliğler ile belirlenir.

Diğer mevzuat

MADDE 5- (1) Bu Kararda yer almayan hususlarda, İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 6- (1) Bu Karar 1/7/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7- (1) Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

TABLO

GTP DİPNOT EŞYA TANIMI BİRİM MİKTAR GÜMRÜK VERGİSİ (%)
8414.30.20 * İzobütan için hermetik pistonlu soğutma kompresörü:

-3 fazlı sabit mıknatıslı fırçasız motora,

-sol taraf emiş bağlantısına ve Güç Faktörü Düzeltme (PFC) invertorüne sahip,

-ASHRAE koşullarında maksimum soğutma kapasitesi 150 W veya daha fazla ancak 240 W`tan fazla olmayan.

Adet 49.308 0
8414.30.20 * Soğutucu olarak izobütan için hermetik pistonlu soğutma kompresörü:

-3 fazlı sabit mıknatıslı fırçasız motora,

-sol taraf emiş bağlantısına ve 1 300 rpm`den 4 500 rpm`ye kadar çalışmaya uygun Güç Faktörü Düzeltme (PFC) invertorüne sahip,

-ASHRAE koşullarında maksimum soğutma kapasitesi 150 W veya daha fazla ancak 240 W`tan fazla olmayan.

Adet 98.935 0
8414.30.81.90.00 *, a Rotatif (rotary) tip kompresör, soğutma kapasitesi 2 kW ile 8kW arasında olan tek veya üç fazlı motora sahip, R32 veya R410 tip refrijeran sıvı kullanan, klimaların üretimine mahsus olan. Adet 500.000 0

* : Bu GTP’lerde sadece eşya tanımı sütununda özellikleri belirtilen ürünler için vergi oranı düşürülmüştür.

(a) : Bu GTP`lerde sadece eşya tanımı sütununda belirtilen amaçlar için vergi oranı düşürülmüştür; bu eşya gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir.

 

Sıra No 4640   Sıra No 4641   Sıra No 4642   Sıra No 4643   Sıra No 4644

Yazar: Bahar Çakıroğulları