Bazı Maddelerin 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun Hükümlerine Tabi Tutulması Hakkında Karar Sayısı 6005

Bazı Maddelerin 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun Hükümlerine Tabi Tutulması Hakkında Karar Sayısı 6005

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
Bazı Maddelerin 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun Hükümlerine Tabi Tutulması Hakkında Karar Sayısı 6005BAZI MADDELERİN 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKABESİ HAKKINDA KANUN HÜKÜMLERİNE TABİ TUTULMASI HAKKINDA KARAR

Karar Sayısı: 6005

06.09.2022 tarih ve 31945 sayılı R.G.

Ekli listede yer alan maddelerin 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun hükümlerine tabi tutulmasına, anılan Kanunun 19 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

 

5/9/2022 TARİHLİ VE 6005 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

LİSTE

 

• ADB-IACA adı ile bilinen 2-[2-(l H-indol-3-y1)acetamido]-3,3-dimethylbutanamide

• iso-(-methyl-propcathinone) adı ile bilinen      1-(3-methy1phenyl)-1-(propylamino)propan-2-one

• CUMYL-CHSINACA adı ile biline 1-(cyc1ohexylsulfonyl)-N-(2-phenylpropan-2- y1)-l H-indazole-3-carboxamide

• CH-PIACA (CH-PIATA) adı ile bilinen N-cyc1ohexyl-2-(1-pentyl-l H-indol-3- y1)acetamide

• CH-FUBIACA adı ile bilinen N-cyc1ohexyl-2-(1-(4-fluorobenzy1)-l H-indol-3-yl) acetamide

• MDMB-5Br-INACA adı ile bilinen methyl 2-(5-bromo-l H-indazole-3- carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate

• CUMYL-ICI-CHSINACA adı ile bilinen 1-(l-chlorocyc1ohexyl)sulfonyl-N-(1-methyl-1-pheny1-ethyl)indazole-3-carboxamide

• ADB-D-5Br-INACA adı ile bilinen N-(l-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-5- bromo-1-decyl-l H-indazole-3-carboxamide

• ADB-B-5Br-INACA adı ile bilinen N-(l-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-5- bromo-1-butyl-l H-indazole-3-carboxamide

• Desalkylgidazepam adı ile bilinen 7-bromo-5-pheny1-1,3-dihydro-2H-1,4- benzodiazepin-2-one

• ADB-4en-P-5Br-INACA adı ile bilinen N-(l-amino-3,3-dimethy1-l-oxobutan-2-yl)-5- bromo-l-(pent-4-en-l-yl)-l H-indazole-3-carboxamide

•  Adamantyl-FUBlATA (AFUBIATA) adı ile bilinen N-((3s,5s,7s)-adamantan-l-yl)- 2-(l-(4-fluorobenzy1)-l H-indo1-3-yl)acetamide

Sıra No 4154   Sıra No 4155   Sıra No 4156   Sıra No 4157

Yazar: Bahar Çakıroğulları