Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti, Norveç Krallığı ve İsviçre Konfederasyonu Arasında Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Menşe Kümülasyonuna Dair Türkiye Cumhuriyeti ve Norveç Krallığı ...

Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti, Norveç Krallığı ve İsviçre Konfederasyonu Arasında Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Menşe Kümülasyonuna Dair Türkiye Cumhuriyeti ve Norveç Krallığı …

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti, Norveç Krallığı ve İsviçre Konfederasyonu Arasında Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Menşe Kümülasyonuna Dair Türkiye Cumhuriyeti ve Norveç Krallığı …AVRUPA BİRLİĞİ, TÜRKİYE CUMHURİYETİ, NORVEÇ KRALLIĞI VE İSVİÇRE KONFEDERASYONU ARASINDA GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ KAPSAMINDA MENŞE KÜMÜLASYONUNA DAİR TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE NORVEÇ KRALLIĞI ARASINDA MEKTUP TEATİSİ ŞEKLİNDE ANLAŞMANIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR

Karar Sayısı: 7540

01.09.2023 Tarih ve 32296 Mükerrer Sayılı R.G.

Türkiye Cumhuriyeti adına 4 Aralık 2019 tarihinde Ankara’da imzalanan ekli “Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti, Norveç Krallığı ve İsviçre Konfederasyonu Arasında Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Menşe Kümülasyonuna Dair Türkiye Cumhuriyeti ve Norveç Krallığı Arasında Mektup Teatisi Şeklinde Anlaşmanın Onaylanma”nın onaylanmasına, 244 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci ve 3 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.

 

Ek için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/09/20230901M1-2.pdf

 

Sıra No 4693   Sıra No 4694   Sıra No 4695   Sıra No 4696   Sıra No 4697

Yazar: Bahar Çakıroğulları