AVRUPA BİRLİĞİ, TÜRKİYE CUMHURİYETİ, İSVİÇRE KONFEDERASYONU VE NORVEÇ KRALLIĞI ARASINDA GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ KAPSAMINDA MENŞE KÜMÜLASYONUNA DAİR TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE İSVİÇRE KONFEDERASYONU ARASINDA MEKTUP TEATİSİ ŞEKLİNDE ANLAŞMANIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR

AVRUPA BİRLİĞİ, TÜRKİYE CUMHURİYETİ, İSVİÇRE KONFEDERASYONU VE NORVEÇ KRALLIĞI ARASINDA GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ KAPSAMINDA MENŞE KÜMÜLASYONUNA DAİR TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE İSVİÇRE KONFEDERASYONU ARASINDA MEKTUP TEATİSİ ŞEKLİNDE ANLAŞMANIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR

Yayınlayan: admin
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler

AVRUPA BİRLİĞİ, TÜRKİYE CUMHURİYETİ, İSVİÇRE KONFEDERASYONU VE NORVEÇ KRALLIĞI ARASINDA GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ KAPSAMINDA MENŞE KÜMÜLASYONUNA DAİR TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE İSVİÇRE KONFEDERASYONU ARASINDA MEKTUP TEATİSİ ŞEKLİNDE ANLAŞMANIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR

Karar Sayısı: 5845

22.07.2022 tarih ve 31900 sayılı R.G.

Türkiye Cumhuriyeti adına 4 Aralık 2019 tarihinde Ankara’da imzalanan ekli “Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti, İsviçre Konfederasyonu ve Norveç Krallığı Arasında Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Menşe Kümülasyonuna Dair Türkiye Cumhuriyeti ve İsviçre Konfederasyonu Arasında Mektup Teatisi Şeklinde Anlaşma”nın onaylanmasına, 244 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci ve 3 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.

Ek için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/07/20220722-4.pdf

Yazar: admin