6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere %3,5 Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar 7782

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere %3,5 Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar 7782

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere %3,5 Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar 77826183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSIL USULÜ HAKKINDA KANUNUN 51 INCI MADDESININ BIRINCI FIKRASINDA YER ALAN GECIKME ZAMMI ORANININ, HER AY İÇIN AYRI AYRI UYGULANMAK ÜZERE %3,5 OLARAK BELIRLENMESI HAKKINDA KARAR

Karar Sayısı: 7782

14.11.2023 Tarih ve 32369 Sayılı R.G.

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranının, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere % 3,5 olarak belirlenmesine, 6183 sayılı Kanunun mezkûr madde gereğince karar verilmiştir.

 

Sıra No 4753   Sıra No 4754   Sıra No 4755   Sıra No 4756   Sıra No 4757

Yazar: Bahar Çakıroğulları