5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 14 üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasında Yer Alan İstisnanın, Kurumların 30.9.2022 Tarihli …

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 14 üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasında Yer Alan İstisnanın, Kurumların 30.9.2022 Tarihli …

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 14 üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasında Yer Alan İstisnanın, Kurumların 30.9.2022 Tarihli …5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNUN GEÇİCİ 14 ÜNCÜ MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASINDA YER ALAN İSTİSNANIN, KURUMLARIN 30/9/2022 TARİHLİ BİLANÇOLARINDA YER ALAN YABANCI PARALAR İTİBARIYLA DA UYGULANMASI HAKKINDA KARAR

Karar Sayısı: 6297

27.10.2022 tarih ve 31996 sayılı R.G.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan istisnanın, kuramların 30/9/2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralar itibarıyla da uygulanmasına, 5520 sayılı Kanunun mezkur maddesi gereğince karar verilmiştir.

 

Sıra No 4215   Sıra No 4216   Sıra No 4217   Sıra No 4218

Yazar: Bahar Çakıroğulları