4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar 7390

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar 7390

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler

4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNA EKLİ (I) SAYILI LİSTEDE YER ALAN MALLARA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARININ YENİDEN BELİRLENMESİ HAKKINDA KARAR

Karar Sayısı: 7390

16.07.2023 Tarih ve 32250 Sayılı R.G.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarlarının yeniden belirlenmesi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, mezkûr Kanunun 11 inci ve 12 nci maddeleri gereğince karar verilmiştir.

 

Ek İçin; https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/07/20230716-12.pdf

 

 Sıra No 4656   Sıra No 4657   Sıra No 4658

Yazar: Bahar Çakıroğulları