31.10.2022 79579256 Yolcu beraberi cep telefonu muafiyet kontrolü takibatında muhafaza entegrasyon programının kullanımı

31.10.2022 79579256 Yolcu beraberi cep telefonu muafiyet kontrolü takibatında muhafaza entegrasyon programının kullanımı

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
31.10.2022 79579256 Yolcu beraberi cep telefonu muafiyet kontrolü takibatında muhafaza entegrasyon programının kullanımıT.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü

Sayı     :E-62634748-305.11-

Konu   :Yolcu Beraberi Cep Telefonu Muafiyet Hakkı

Takibi-Muhafaza Entegrasyon Programı Kullanımı

 

31.10.2022 / 79579256

DAĞITIM YERLERİNE

 

7/10/2009 tarihli ve 27369 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15481 sayılı 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar gereğince, yolcular kişisel eşya muafiyeti kapsamında beraberinde ya da yolcunun gelişinden bir ay önce ya da üç ay sonra cep telefonunu gümrük vergilerinden muaf olarak ülkeye getirebilmektedir. Ancak 30/5/2019 tarihinde getirilen düzenleme kapsamında, söz konusu hak, yabancı misyon mensupları hariç olmak üzere, yolcunun kimlik numarasına kayıtlı hatlarla kullanılmak şartıyla ve üç takvim yılında bir adet getirilmesi şeklinde tanınmıştır.

Söz konusu uygulama dâhilinde, yolcu beraberi cep telefonu muafiyet limitinin takibini mümkün kılmak amacıyla, Genel Müdürlüğümüz ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yürütülen teknik çalışma kapsamında, BTK tarafından kullanılan program Bakanlığımız erişimine açılmış ve sorgulama ara yüzü kullanıma hazır hale getirilmiştir.

Bakanlığımız intranet portal sayfasında “Uygulamalar-Gümrük-Gümrükler Muhafaza/Muhafaza Uygulamaları-Muhafaza Entegrasyon Uygulaması” altında “Cep Telefonu Muafiyet Kontrolü” olarak adlandırılan programda sorgulama ve veri girişi ekranı üzerinden, TCKN/YKN ile yolcunun cep telefonu muafiyet hakkı bulunup bulunmadığına ilişkin kontrol sağlanabilecektir.

Öte yandan, yolcu beraberinde muafiyet kapsamında getirilen, ancak getiren kişinin kimlik numarasına kayıtlı hatlar ile kullanılma şartı yerine getirilmediğinden muafiyet hakkının kullanılmamış görünmesine neden olan durumların tespiti ve önlenmesi amacıyla, yolcunun kontrolü sırasında, yine aynı program altında yer alan veri giriş ekranına cep telefonunu getiren yolcunun TCKN/YKN, İsim-Soyisim, IMEI No, Pasaport No (TCKN veya YKN sahibi olmayan yabancı ülke pasaport sahipleri için) ve Telefon Marka/Modeli bilgilerinin kaydedilerek “yazdır” butonuna tıklanmak suretiyle 2 (iki) nüsha olarak alınacak yazılı dokümanın yolcu ve işlemi gerçekleştiren memur tarafından imzalanması, bir nüshasının yolcuya verilmesi, bir nüshasının ise idarede muhafaza edilmesi gerekecektir.

Söz konusu program 01/11/2022 tarihi itibariyle tüm taşra idarelerimizin kullanımına açılacak olup özellikle yolcu salonlarında kontrol noktasında görevli personelin bağlantınız Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlükleri ile Gümrük Müdürlüklerince yetkilendirilebilmesi için Merkezi Bilge V2 sisteminde gerekli düzenleme yapılmıştır.

Bu itibarla, 01/11/2022 tarihi itibarıyla yolcu salonlarında yapılan kontrollerin arttırılması ve cep telefonu muafiyet limitine ilişkin Muhafaza Entegrasyon Uygulaması altında yer alan Cep Telefonu Muafiyet Kontrolü Programının sorgulama ve veri girişinde etkin kullanımı hususunda;

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Bekir Can USLU

Bakan a.

Gümrükler Muhafaza Genel Müdür V.

 

Dağıtım:

Gereği:                                                                      Bilgi:

-Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine  Gümrükler Genel Müdürlüğüne

Sıra No 4222   Sıra No 4223   Sıra No 4224   Sıra No 4225

Yazar: Bahar Çakıroğulları