31.10.2022 79561210 TAREKS için ibraz edilecek test raporlarının konşimento tarihinden önce düzenlenmesi ve numune alınması

31.10.2022 79561210 TAREKS için ibraz edilecek test raporlarının konşimento tarihinden önce düzenlenmesi ve numune alınması

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
31.10.2022 79561210 TAREKS için ibraz edilecek test raporlarının konşimento tarihinden önce düzenlenmesi ve numune alınmasıT.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü

Sayı     :E-24545304-553.02

Konu   :Konşimento tarihinden sonra düzenlenen

test raporları

 

 31.10.2022 / 79561210

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

İlgi      :04.08.2022 tarihli ve E-24545304-553.02-00076949847 sayılı yazımız.

Bilindiği üzere ilgi`de kayıtlı yazımızda, Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) üzerinden yürütülen ithalat denetimlerinde firmalar tarafından ibraz edilen test raporlarının yalnızca konşimento tarihinden önce düzenlenmiş olanlarının kabul edilmesi, ithal edilmek istenen ürünün üreticisi tarafından üretim süreci sonunda spesifik olarak o ürünle ilgili mevzuata uygun ve güvenli olduğunun test edildiğinin teyit edilmesi açısından önem arz ettiği belirtilmiş, buna ek olarak numune alma işlemlerinin yalnızca ilgili Ticaret Denetmeni tarafından gerçekleştirilmesi gerektiği aktarılmıştı.

Bu minvalde 2022/12 Sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi (ÜGD) Tebliği uyarınca firma temsilcileri tarafından gümrüklü alanda ürünlerden numune alınması suretiyle teste gönderilmesi ve başvuruların mezkur test raporuna binaen sonuçlandırılması uygulamasına firmaların ani değişiklikten kaynaklanan bir mağduriyet yaşamamalarını teminen halihazırda yürütülen uygulamaya 31/10/2022 tarihine kadar süre verilmişti.

Buna ek olarak bilindiği üzere, 12 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği dışında kalan ÜGD Tebliğleri kapsamında gerçekleştirilen fiili denetimlerde konşimento tarihinden sonra düzenlenmiş test raporu ve firmalar tarafından ürünlerden numune alınarak test edilmesi kabul edilmemektedir. Bu çerçevede, yukarıda geçen tarih itibariyle diğer ÜGD Tebliğlerinde olduğu gibi 2022/12 sayılı ÜGD Tebliği uyarınca gerçekleştirilen ithalat denetimlerinde, konşimento tarihinden önce düzenlenmiş test raporunun sunulması ve numunelerin yalnızca ilgili Ticaret Denetmeni tarafından alınası gerekmektedir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

HAKKI KARABÖRKLÜ

Bakan a.

Genel Müdür

 

 

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Sıra No 4221   Sıra No 4222   Sıra No 4223   Sıra No 4224   Sıra No 4225

Yazar: Bahar Çakıroğulları