3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Geçici 39 uncu Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Sürenin 31.12.2024 Tarihine Kadar Uzatılması Hakkında Karar Sayısı 6583

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Geçici 39 uncu Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Sürenin 31.12.2024 Tarihine Kadar Uzatılması Hakkında Karar Sayısı 6583

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Geçici 39 uncu Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Sürenin 31.12.2024 Tarihine Kadar Uzatılması Hakkında Karar Sayısı 65833065 SAYILI KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNUN GEÇİCİ 39 UNCU MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASINDA YER ALAN SÜRENİN 31/12/2024 TARİHİNE KADAR UZATILMASI HAKKINDA KARAR

Karar Sayısı: 6583

21.12.2022 tarih ve 32050 sayılı R.G.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun geçici 39 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan sürenin 31/12/2024 tarihine kadar uzatılmasına, mezkûr Kanunun geçici 39 uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince karar verilmiştir.

Sıra No 4292   Sıra No 4293   Sıra No 4294   Sıra No 4295   Sıra No 4296

Yazar: Bahar Çakıroğulları