28.09.2022 78592001 Görevde yükselme sınav duyurusu atama yapılacak birimler unvanlar sayılar dereceler şartlar ve konular

28.09.2022 78592001 Görevde yükselme sınav duyurusu atama yapılacak birimler unvanlar sayılar dereceler şartlar ve konular

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
28.09.2022 78592001 Görevde yükselme sınav duyurusu atama yapılacak birimler unvanlar sayılar dereceler şartlar ve konularTİCARET BAKANLIĞI

Personel Genel Müdürlüğü

Sayı     :E-90890211-902.03-00078592001

Konu   :Görevde Yükselme Sınavı

 

DAĞITIM YERLERİNE

 

Ticaret Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri uyarınca Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında açık bulunan Gümrük Müdürü, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü, Dış Ticaret İşlemleri Müdürü, Tasfiye İşletme Müdürü, Şube Müdürü, Personel Müdürü, Hukuk Hizmetleri Müdürü, Gümrükler Muhafaza Kriminal Laboratuvar Müdürlüğü Laboratuvar Müdürü, Gümrük Müdür Yardımcısı, İşletme Müdür Yardımcısı, Bölge Amiri, Şef, Kısım Amiri, Memur ve Şoför kadroları için görevde yükselme sınavı yapılması Bakanlık Makamınca uygun görülmüştür.

Görevde yükselme sınavı, sınava konu tüm kadrolar için Bakanlığımızca yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı yapılacaktır.

Atama yapılacak birimler ile kadroların teşkilatı, unvanı, derecesi ve sayısı, sınava girecek personelde aranacak şartlar, son başvuru tarihi, yazılı sınav tarihi ve yeri ile diğer hususlar aşağıda belirtilmiştir.

 

GÖREVDE YÜKSELME SINAVI SONUCUNDA ATAMA YAPILACAK BİRİMLER İLE KADROLARIN TEŞKİLATI, UNVANI, DERECESİ VE SAYISI:

 

Birimi Teşkilatı Kadro Unvanı Derecesi Sayısı
İhracat Genel Müdürlüğü Merkez Şube Müdürü 1 6
Merkez Şef 3 8
İthalat Genel Müdürlüğü Merkez Şube Müdürü 1 3
Merkez Şef 3 3
 

İç Ticaret Genel Müdürlüğü

Merkez Şube Müdürü 1 3
Merkez Şef 3 2
Merkez Şef 5 2
Gümrükler Genel Müdürlüğü Merkez Şube Müdürü 1 5
Merkez Şef 3 3
Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Merkez Şube Müdürü 1 7
Merkez Şef 3 6
Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü Merkez Şube Müdürü 1 3
Merkez Şef 3 3
Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü Merkez Şube Müdürü 1 2
Merkez Şef 3 5
 

 

 

 

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü

Merkez Şube Müdürü 1 4
Merkez Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü 1 1
Merkez Bölge Amiri 1 1
Merkez Bölge Amiri 2 1
Merkez Kısım Amiri 3 1
Merkez Kısım Amiri 5 2
Merkez Şef 3 3
Tüketicinin Korunması ve Piyasa

Gözetimi Genel Müdürlüğü

Merkez Şef 3 4
Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Merkez Şube Müdürü 1 2
Merkez Şef 3 2
Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü Merkez Şube Müdürü 1 7
Merkez Şef 3 6
Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü Merkez Şube Müdürü 1 4
Merkez Şef 3 3
 

 

Personel Genel Müdürlüğü

Merkez Şube Müdürü 1 9
Merkez Şube Müdürü 3 1
Merkez Şef 3 10
Merkez Şef 5 3
Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Merkez Şef 3 5
Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü Merkez Şube Müdürü 1 3
Merkez Şef 3 2
 

Destek Hizmetleri, Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü

Merkez Şube Müdürü 1 5
Merkez Şef 3 3
Merkez Şef 5 2
 

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

Merkez Şube Müdürü 1 1
Merkez Şef 3 2
Merkez Şef 5 2
 

 

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Merkez Şube Müdürü 1 3
Merkez Şube Müdürü 3 1
Merkez Şef 3 4
Merkez Şef 5 3
Merkez Birimleri Merkez Memur 5 10
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Taşra Gümrük Müdürü 1 30
Taşra Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü 1 2
Taşra Dış Ticaret İşlemleri Müdürü 1 4
Taşra Şube Müdürü 1 20
Taşra Personel Müdürü 1 5
Taşra Hukuk Hizmetleri Müdürü 1 13
Taşra Hukuk Hizmetleri Müdürü 3 5
 

Taşra

Gümrükler Muhafaza Kriminal

Laboratuvar Müdürlüğü Laboratuvar Müdürü

 

1

 

1

Taşra Gümrük Müdür Yardımcısı 1 36
Taşra Gümrük Müdür Yardımcısı 3 8
Taşra Bölge Amiri 1 25
Taşra Şef (Dış Ticaret İşlemleri

Müdürlüğü)

3 6
Taşra Şef 3 39
Taşra Şef 5 10
Taşra Kısım Amiri 3 55
Taşra Memur 5 20
Taşra Şoför 5 10
Döner

Sermaye

Tasfiye İşletme Müdürü 1 5
Döner

Sermaye

İşletme Müdür Yardımcısı 1 4
Döner

Sermaye

Şef 3 8
 

Ticaret İl Müdürlükleri

Taşra Şube Müdürü 1 20
Taşra Şef 3 15
Taşra Memur 5 5
Serbest Bölge Müdürlükleri Taşra Şef 3 8
TOPLAM 525

 

Merkez ve taşra teşkilatı Gümrük Müdürü, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü, Dış Ticaret İşlemleri Müdürü, Tasfiye İşletme Müdürü, Şube Müdürü, Personel Müdürü, Hukuk Hizmetleri Müdürü, Gümrükler Muhafaza Kriminal Laboratuvar Müdürlüğü Laboratuvar Müdürü, Gümrük Müdür Yardımcısı, İşletme Müdür Yardımcısı, Bölge Amiri, Şef, Kısım AmiriMemur ve Şoför kadrolarına atanabilmek için;

I-                  GENEL ŞARTLAR:

1.                  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2.                  Bakanlıkta en az iki yıl fiilen çalışmış olmak,

3.                  Yapılan yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmak,

4.                  İlan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere, söz konusu kadrolara atanmak için belirlenen unvanlarda geçirilecek sürenin en az altı ayını Bakanlık birimlerinde geçirmiş olmak.

II-               ÖZEL ŞARTLAR:

1.                  MERKEZ TEŞKİLATI KADROLARI:

A)               Merkez Teşkilatı (İhracat Genel Müdürlüğü, İthalat Genel Müdürlüğü, İç Ticaret Genel Müdürlüğü, Gümrükler Genel Müdürlüğü, Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü, Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü, Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü, Personel Genel Müdürlüğü, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı ve Strateji Geliştirme Başkanlığı) Şube Müdürü kadrolarına atanabilmek için;

1)                 En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2)                 Gümrük müdür yardımcısı, işletme müdür yardımcısı, bölge amiri, uzman, eğitim uzmanı, APK uzmanı, araştırmacı, savunma uzmanı ve sivil savunma uzmanı kadrolarının herhangi birinde en az iki yıl veya merkez teşkilatında; çözümleyici veya mühendis kadrosunda en az üç yıl ya da şef veya ayniyat saymanı kadrosunda en az dört yıl ya da kısım amiri kadrosunda en az beş yıl ya da mütercim, kütüphaneci, grafiker, psikolog veya programcı kadrosunda en az yedi yıl ya da muayene memuru kadrosunda en az sekiz yıl çalışmış olmak.

B)                Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1)                 En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2)                 Çözümleyici veya mühendis kadrosunda en az üç yıl veya istatistikçi, fizikçi ve matematikçi kadrolarının herhangi birinde en az beş yıl ya da programcı kadrosunda en az yedi yıl çalışmış olmak,

3)                 En az bir programlama dili bildiğini transkript ile belgelendirmek veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı programcı sertifikasına sahip olmak.

C)               Destek Hizmetleri, Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1)                 En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2)                 Gümrük müdür yardımcısı, işletme müdür yardımcısı, bölge amiri, uzman, eğitim uzmanı, APK uzmanı, araştırmacı, savunma uzmanı ve sivil savunma uzmanı kadrolarının herhangi birinde en az iki yıl veya merkez teşkilatında;mimar,çözümleyici veya mühendis kadrosunda en az üç yıl ya da şef veya ayniyat saymanı kadrosunda en az dört yıl ya da kısım amiri kadrosunda en az beş yıl ya da mütercim, diyetisyen veya programcı kadrosunda en az yedi yıl ya da muayene memuru veya tekniker kadrosunda en az sekiz yıl çalışmış olmak.

Ç) Merkez Teşkilatı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1)                 En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2)                 Gümrük müdür yardımcısı, işletme müdür yardımcısı, bölge amiri, uzman, eğitim uzmanı, APK uzmanı ve araştırmacı kadrolarının herhangi birinde en az iki yıl çalışmış olmak.

D)               Merkez Teşkilatı Bölge Amiri kadrosuna atanabilmek için;

1)                 En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2)                 Şef veya kısım amiri kadrosunda en az iki yıl çalışmış olmak.

E)                Merkez Teşkilatı (İhracat Genel Müdürlüğü, İthalat Genel Müdürlüğü, İç Ticaret Genel Müdürlüğü, Gümrükler Genel Müdürlüğü, Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü, Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü, Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü, Personel Genel Müdürlüğü, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Destek Hizmetleri, Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1)                 En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2)                 Anbar memuru, bilgisayar işletmeni, icra memuru, memur, muhafaza memuru, satış memuru, tüketici hakem heyeti raportörü, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar ve raportör kadrolarının herhangi birinde veya unvan değişikliğine tabi kadrolarda, iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar için en az altı yıl, dört yıllık yükseköğrenim mezunları için en az dört yıl çalışmış olmak.

F)                Merkez Teşkilatı Kısım Amiri kadrosuna atanabilmek için;

1)                 En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2)                 Anbar memuru, bilgisayar işletmeni, icra memuru, memur, muhafaza memuru, satış memuru, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve veznedar kadrolarının herhangi birinde veya unvan değişikliğine tabi kadrolarda, iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar için en az altı yıl, dört yıllık yükseköğrenim mezunları için en az dört yıl çalışmış olmak,

3)                 Erkekler için en az 172 cm, kadınlar için ise en az 165 cm boyunda olmak.

G)               Merkez Teşkilatı Memur kadrosuna atanabilmek için;

1)                 En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2)                 Gemi adamı, şoför, koruma ve güvenlik görevlisi ve destek hizmetleri grubu kadrolarının herhangi birinde çalışmış olmak.

2.                  TAŞRA TEŞKİLATI KADROLARI:

                         

                        GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ

                         

A)               Gümrük Müdürü, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü ile Tasfiye İşletme Müdürü kadrolarına atanabilmek için;

1)                 En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2)                 Gümrük müdür yardımcısı, işletme müdür yardımcısı, bölge amiri, uzman, eğitim uzmanı, APK uzmanı ve araştırmacı kadrolarının herhangi birinde en az iki yıl çalışmış olmak.

B)                Dış Ticaret İşlemleri Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1)                 En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2)                 Dış ticaret işlemleri müdürlüğünde şef kadrosunda en az dört yıl veya mühendis kadrosunda en az üç yıl çalışmış olmak.

C)               Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1)                 En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2)                 Gümrük müdür yardımcısı, işletme müdür yardımcısı, bölge amiri, uzman, eğitim uzmanı, APK uzmanı ve araştırmacı kadrolarının herhangi birinde en az iki yıl ya da mimar veya mühendis kadrosunda en az üç yıl çalışmış olmak.

Ç) Personel Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1)                 En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2)                 Gümrük müdür yardımcısı, işletme müdür yardımcısı, bölge amiri, uzman, eğitim uzmanı, APK uzmanı ve araştırmacı kadrolarının herhangi birinde en az iki yıl veya Personel Genel Müdürlüğü Şef kadrosunda en az dört yıl çalışmış olmak.

D)               Hukuk Hizmetleri Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1)                 En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2)                 Avukat kadrosunda en az sekiz yıl çalışmış olmak.

E)                Gümrükler Muhafaza Kriminal Laboratuvar Müdürlüğü Laboratuvar Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1)                 Üniversitelerin mühendislik fakültelerinden veya kimya lisans bölümünden mezun olmak,

2)                 Mühendis veya kimyager kadrosunda en az beş yıl çalışmış olmak,

3)                 Kriminal uzmanlık alanlarının birinde en az beş yıl çalışmış olmak ve kriminal uzmanlık sertifikasına sahip olmak.

F)                Gümrük Müdür Yardımcısı ile İşletme Müdür Yardımcısı kadrolarına atanabilmek için;

1)                 En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2)                 Şef veya kısım amiri kadrosunda en az iki yıl ya da muayene memuru kadrosunda en az beş yıl çalışmış olmak.

G)               Bölge Amiri kadrosuna atanabilmek için;

1)                 En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2)                 Şef veya kısım amiri kadrosunda en az iki yıl çalışmış olmak.

H)               Şef (Döner Sermaye dahil) kadrosuna atanabilmek için;

1)                 En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2)                 Anbar memuru, bilgisayar işletmeni, icra memuru, memur, muhafaza memuru, satış memuru, tüketici hakem heyeti raportörü, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar ve raportör kadrolarının herhangi birinde veya unvan değişikliğine tabi kadrolarda, iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar için en az altı yıl, dört yıllık yükseköğrenim mezunları için en az dört yıl çalışmış olmak.

I)                  Kısım Amiri kadrosuna atanabilmek için;

1)                 En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2)                 Anbar memuru, bilgisayar işletmeni, icra memuru, memur, muhafaza memuru, satış memuru, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve veznedar kadrolarının herhangi birinde veya unvan değişikliğine tabi kadrolarda, iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar için en az altı yıl, dört yıllık yükseköğrenim mezunları için en az dört yıl çalışmış olmak,

3)                 Erkekler için en az 172 cm, kadınlar için ise en az 165 cm boyunda olmak.

İ) Memur kadrosuna atanabilmek için;

1)                 En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2)                 Gemi adamı, şoför, koruma ve güvenlik görevlisi ve destek hizmetleri grubu kadrolarının herhangi birinde çalışmış olmak.

J)                 Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1)                 En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2)                 Destek hizmetleri grubu kadrolarının herhangi birinde çalışmış olmak,

3)                 (D) veya (DE) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

 

TİCARET İL MÜDÜRLÜKLERİ

 

A)               Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1)                 En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2)                 Uzman, eğitim uzmanı, APK uzmanı ve araştırmacı kadrolarının herhangi birinde en az iki yıl ya da mimar veya mühendis kadrosunda en az üç yıl ya da şef kadrosunda en az dört yıl çalışmış olmak.

B)                Şef kadrosuna atanabilmek için;

1)                 En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2)                 Anbar memuru, bilgisayar işletmeni, icra memuru, memur, muhafaza memuru, satış memuru, tüketici hakem heyeti raportörü, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar ve raportör kadrolarının herhangi birinde veya unvan değişikliğine tabi kadrolarda, iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar için en az altı yıl, dört yıllık yükseköğrenim mezunları için en az dört yıl çalışmış olmak.

C)               Memur kadrosuna atanabilmek için;

1)                 En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2)                 Gemi adamı, şoför, koruma ve güvenlik görevlisi ve destek hizmetleri grubu kadrolarının herhangi birinde çalışmış olmak.

 

SERBEST BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ

 

A)               Şef kadrosuna atanabilmek için;

1)                 En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2)                 Anbar memuru, bilgisayar işletmeni, icra memuru, memur, muhafaza memuru, satış memuru, tüketici hakem heyeti raportörü, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar ve raportör kadrolarının herhangi birinde veya unvan değişikliğine tabi kadrolarda, iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar için en az altı yıl, dört yıllık yükseköğrenim mezunları için en az dört yıl çalışmış olmak.

 

SINAVA MÜRACAAT:

 

Adaylar, sınav ilanında belirtilen görevde yükselme sınavı için belirlenen kadrolardan yalnızca bir unvan için başvuruda bulunabilirler.

Başvurular 30.09.2022 tarihinde başlayıp 10.10.2022 tarihi saat 17:00’de sona erecektir. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

Sınava katılacak adayların başvurularını elektronik ortamda yapmaları gerekmektedir. Sınav başvuruları, başvuru tarihinde Bakanlığımızın web sitesinin “Duyurular” kısmında yayınlanacak olan adresten

T.C. kimlik numarası ve bilgisayar şifresi kullanılarak yapılacaktır. Ancak bilgisayar şifresi bulunmayan personel (şoför, hizmetli vb. kadrolarda görev yapanlar) ile aylıksız izinli olanlardan söz konusu adres aracılığıyla başvuruda bulunamayan adayların başvurularını dilekçe ile Birimlerine yapmaları, Birimlerin de yapılan başvuruları Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden Personel Genel Müdürlüğüne göndermeleri gerekmektedir.

Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar Bakanlığımızın web sitesinde ilan edilecektir.

Adayların, sınav başvuruları ile ilgili itiraz dilekçelerini, sınava katılmaya hak kazananların listesinin ilan edildiği tarihten itibaren 5 iş günü içerisinde dilekçe ile Birimlerine yapmaları, Birimlerin de yapılan itiraz başvurularını, itiraz başvurusunun yapıldığı günün sonunda EBYS üzerinden Personel Genel Müdürlüğüne göndermeleri gerekmektedir.

Sınava katılması uygun görülen adayların listeleri sınavı gerçekleştirecek olan Üniversiteye gönderilecek, sınava katılacak adaylar 24.10.2022-28.10.2022 tarihleri arasında tbgys.istanbul.edu.tr web sitesi üzerinden kredi/banka kartı vasıtasıyla 375,00-TL (ÜçyüzyetmişbeşTürkLirası) sınav katılım ücreti ödemesinde bulunacaktır. Başka kanallardan ödeme kabul edilmeyecektir.

Sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarısız olan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ücret yatıran veya işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücret iade edilmeyecektir. Sınav katılım ücretlerinin doğru yatırılmasının sorumluluğu adaylara ait olup, bu konuda adayların gerekli dikkat ve özeni göstermeleri gerekmektedir.

Aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olan personelin sınava başvurmaları ve katılmaları mümkündür. Ancak, bir ceza kovuşturması sebebiyle hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri alınan personel başvuru yapamaz, sınava katılamaz.

 

YAZILI SINAV TARİHİ VE YERİ:

 

Yazılı sınav, 26.11.2022 tarihinde saat 10.00’da aşağıda belirtilen illerde yapılacaktır. Sınav yerleri ve sınav salonları ilgili Üniversite tarafından hazırlanacak, sınav giriş belgeleri ise 21.11.2022-26.11.2022 tarihleri arasında adayların erişimine açılacaktır.

 

2022 YILI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI SINAV MERKEZLERİ VE

SINAV MERKEZLERİNE BAĞLI İLER

Sıra Sınav Merkezi Sınav Merkezine Bağlı İller
1 Ankara Konya, Aksaray, Çorum, Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir,

Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale

2 İstanbul İstanbul
3 Edirne Kırklareli
4 Kocaeli Sakarya, Bartın, Karabük, Zonguldak, Düzce, Bolu
5 Bursa Balıkesir, Kütahya, Yalova, Bilecik, Eskişehir
6 İzmir Manisa, Aydın, Muğla, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli
7 Antalya Isparta, Burdur
8 Tekirdağ Çanakkale
9 Samsun Ordu, Sinop, Amasya, Tokat
10 Trabzon Erzincan, Artvin, Giresun, Rize, Gümüşhane, Bayburt
11 Iğdır Erzurum, Ağrı, Kars, Ardahan
12 Van Hakkâri, Bitlis, Bingöl, Muş
13 Malatya Sivas, Kahramanmaraş, Adıyaman, Tunceli, Elazığ
14 Gaziantep Kilis, Şanlıurfa
15 Hatay Osmaniye
16 Mersin Adana, Karaman, Niğde
17 Şırnak (Silopi) Diyarbakır, Siirt, Mardin, Batman

 

Adaylar, kadrolarının bulunduğu iller için belirlenen sınav merkezleri veya sınav merkezine bağlı bulunan iller esas alınarak sınava katılacaktır. Ancak kadrosunun bulunduğu birim dışında başka bir birimde geçici görevli olan ve sınav tarihi itibarıyla geçici görevi devam edecek olan adaylar durumlarını başvurudan sonra dilekçe ile belirteceklerdir.

Yazılı sınav konuları ekli listelerde gösterilmiştir.

Yazılı sınav İstanbul Üniversitesi ile yapılan protokol kapsamında anılan Üniversite tarafından gerçekleştirilecektir. Yazılı sınavda adaylara % 40 oranında ortak konulardan, % 60 oranında ise katılacağı birimin görev alanına giren özel konulardan soru yöneltilecektir.

 

SÖZLÜ SINAV:

 

Gümrük Müdürü, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü, Dış Ticaret İşlemleri Müdürü, Tasfiye İşletme Müdürü, Şube Müdürü, Personel Müdürü, Hukuk Hizmetleri Müdürü, Gümrükler Muhafaza Kriminal Laboratuvar Müdürlüğü Laboratuvar Müdürü, Gümrük Müdür Yardımcısı, İşletme Müdür Yardımcısı, Bölge Amiri, Şef, Kısım Amiri, Memur ve Şoför kadroları için yapılacak sözlü sınavlarda adayların;

a)                  Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b)                 Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c)                  Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d)                 Genel kültür ve genel yetenek düzeyi,

e)                  Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

 

SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

 

Yapılacak yazılı sınavdan 100 tam puan üzerinden 60 ve üstü puan alan adaylar başarılı sayılır.

Yazılı sınavda sorulan soruların, Sınav Kurulu tarafından hatalı olduğunun tespit edilmesi veya yargı mercilerince iptal edilmesi durumunda bu sorular puanlamaya dâhil edilmez, bu sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır.

Yazılı sınavda başarılı olanlardan en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının üç katı aday ile son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınavda 100 tam puan üzerinden 70 ve üstü puan alan adaylar başarılı sayılır.

Başarı puanı yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınarak tespit edilir.

 

DİĞER HUSUSLAR:

 

1.                  Merkez birimlerinde görev yapmak üzere merkez kadroları için açılan sınavlara, başvuru şartlarını taşıyan merkez ve taşra teşkilatı personeli,

Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerinde görev yapmak üzere taşra teşkilatı veya döner sermaye işletmesi kadroları için açılan sınavlara, Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerinde görevli personel ve merkez teşkilatı kadrolarında bulunan personel,

Ticaret İl Müdürlüklerinde görev yapmak üzere taşra teşkilatı kadroları için açılan sınavlara, Ticaret İl Müdürlüklerinde görevli personel ve merkez teşkilatı kadrolarında bulunan personel,

Serbest Bölge Müdürlüklerinde görev yapmak üzere taşra teşkilatı kadroları için açılan sınavlara, Serbest Bölge Müdürlüklerinde görevli personel ve merkez teşkilatı kadrolarında bulunan personel,

başvuru yapabilir.

Ancak ilan tarihi itibarıyla;

Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Dış Ticaret İşlemleri Müdürlüklerinde görevli personel, Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün bu Müdürlük dışındaki birimleri için açılan görevde yükselme sınavlarına katılamaz.

Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü personelinden Dış Ticaret İşlemleri Müdürlüklerinde görevli olmayanlar, Dış Ticaret İşlemleri Müdürlüğü hariç Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerinin tüm birimleri için açılan görevde yükselme sınavlarına katılabilir.

Dış Ticaret İşlemleri Müdürü kadrosu için açılan sınava başvuran adayların, mülga Ekonomi Bakanlığı taşra teşkilatı, Ticaret Bakanlığı Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bünyesinde ve/veya Dış Ticaret İşlemleri Şube Müdürlüklerinde, halihazırda Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Hakkında Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde sayılan Dış Ticaret İşlemleri Müdürlüklerinin görevlerini yerine getirdikleri süreler de görevde yükselme sınavı açısından hizmet süresi hesabına katılır.

2.                  Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin Resmî Gazete’de yayımlandığı 18/04/1999 tarihinde iki yıllık yükseköğrenim mezunu olup görevde bulunanlar; diğer koşullara sahip oldukları takdirde, dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edileceğinden bu durumda olanların da başvuruları kabul edilecektir.

3.                  Gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat müdürü, bölge amiri ve kısım amiri sınavlarını kazanarak atamaya hak kazananlardan Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü devlet hastanelerinden görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, psikiyatrik bir hastalık, kişilik bozukluğu, nörolojik rahatsızlığı, şaşılık, körlük, gece körlüğü, renk körlüğü, işitme kaybı, topallık, kekemelik, kas veya iskelet sisteminde hareket kısıtlılığı ve benzeri engeller bulunmadığını belirten ve “Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir.” ibareli geçerli bir sağlık raporu bulunmayanların atamaları, söz konusu raporun ibrazı halinde gerçekleştirilir.

4.                  Adaylar sınava girebilmek için Sınav Giriş Belgesi ile Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi (fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, Nüfus ve Vatandaşlık İşler Genel Müdürlüğü tarafından verilen fotoğraflı, imzalı mühürlü ve süresi geçerli Geçici Kimlik Belgesi) ibraz etmek zorundadır. Bunların dışındaki belgeler (T.C. kimlik numarasız sürücü belgesi, diğer mesleki kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez. Belge kontrolleri ilgili sınav görevlilerince yapılacak olup eksik belgesi olanlar sınava alınmayacaktır.

5.                  Sınav tüm unvanlarda test usulünde yapılacak olup sınava katılacak adayların, sınav esnasında kullanacakları kalem, silgi, kalemtıraş vb. sarf malzemelerini yanında getirmeleri gerekmektedir.

Söz konusu sınav ilanının tüm personele (izinli, raporlu, geçici görevli vb. nedenlerle görevde bulunmayan personel de dâhil olmak üzere) duyurulması hususunda birim amirlerince gerekli özenin gösterilmesini arz/rica ederim.

 

Oğuzhan EFE

Bakan a.

Personel Genel Müdürü V.

 

 

Ek: Sınav Konuları

 

Dağıtım:

Tüm Merkez Teşkilatı

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

81 İl Valiliği (Ticaret İl Müdürlüğü)

Tüm Serbest Bölge Müdürlükleri

 

 

ORTAK SINAV KONULARI

 

Teşkilat / Kadro TÜM MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI
1-ŞUBE MÜDÜRÜ/MÜDÜR
2- MÜDÜR YARDIMCISI / BÖLGE AMİRİ
3- ŞEF / KISIM AMİRİ
4- MEMUR/ŞOFÖR
SIRA NO SINAV KONULARI
1 TC Anayasası (Genel Esaslar)
TC Anayasası (Temel hak ve ödevler)
TC Anayasası (Devletin Temel Organları)
2 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (1-212 maddeler)
3 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve İlgili Yönetmelik
4 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
5 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
6 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve İlgili Yönetmelik
7 2577 İdari Yargılama Usulü Kanunu
8 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Onaltıncı Bölüm)
9 Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usûl ve Esasları Hakkında Yönetmelik
10 Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Hakkında Yönetmelik
11 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi
12 Türkçe Dil Bilgisi ve Yazım Kuralları
13 Genel Kültür

 

(DIŞ TİCARET GRUBU)

 

Teşkilat / Kadro 1-MERKEZ / ŞUBE MÜDÜRÜ
*
İhracat Genel Müdürlüğü
*İthalat Genel Müdürlüğü
*Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü
*Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü
*Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü
*Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü
2-GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ / DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MÜDÜRÜ
SIRA NO SINAV KONULARI
1 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
2 6245 sayılı Harcırah Kanunu
3 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
4 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu /KISIM – I (Genel Hükümler), BÖLÜM: 1 (Kapsam, Amaç, Temel İlkeler, İstihdam Şekilleri) BÖLÜM: 2 (Ödevler ve Sorumluluklar) BÖLÜM: 3 (Genel Haklar) BÖLÜM: 4 (Yasaklar) BÖLÜM 7 (Disiplin), KISIM -IV BÖLÜM: 5 (Çalışma Saatleri, İzinler)
5 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu
6 7223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu
7 5973 sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar ve Buna İlişkin Uygulamaları
8 5986 sayılı E-İhracat Destekleri Hakkında Karar
9 İthalat Rejimi Kararı ve Eki Listeler
10 İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karar
11 Tarife Kontenjanları Uygulanması Hakkında Karar ve Tebliğler ile Gözetim Uygulamaları
12 Türkiye-AB Arasında 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararının 7 No.lu Eki
13 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Onaltıncı Bölüm)
14 5448 Sayılı Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması Ve Desteklenmesi Hakkında Karar
15 5449 Sayılı Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağlarının Desteklenmesi Hakkında Karar
16 2564 Sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Karar
17 2635 Sayılı İhtisas Serbest Bölgelerinde Sağlanacak Destekler Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı
18 Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı
19 İhracat Yönetmeliği/İkinci Bölüm İhracat Şekilleri ve Esasları
20 Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği
21 Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
22 Yurtdışında Daimi Görevlere Atanacak Personel Hakkında Yönetmelik
23 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ve ilgili Yönetmelik
24 Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği (10.3.1993 tarih ve 21520 sayılı Resmi Gazete)
25 “CE” İşareti Yönetmeliği
26 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği
27 Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Çerçeve Yönetmelik
28 2006/12 Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat 2006/12)/Tanımlar
29 2020/4 sayılı İhtisas Serbest Bölgelerinde Sağlanacak Destekler Hakkında Karar Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi
30 Ticarette Teknik Engeller Anlaşması
31 5447 Sayılı Türkiye Bilişim Sektörünün Uluslararasılaşması ve
E-TURQUALITY (Bilişimin Yıldızları) Programı
Hakkında Karar
32 İhracatın Dönemsel ve Yıllık Gelişimi

 

(DIŞ TİCARET GRUBU)

 

Teşkilat / Kadro 1-MERKEZ / ŞEF
*
İhracat Genel Müdürlüğü
*İthalat Genel Müdürlüğü
*Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü
*Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü
*Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü
*Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü
2-DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MÜDÜRLÜĞÜ / ŞEF
3-SERBEST BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ / ŞEF
SIRA NO SINAV KONULARI
1 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
2 6245 sayılı Harcırah Kanunu
3 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
4 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu /KISIM – I (Genel Hükümler), BÖLÜM: 1 (Kapsam, Amaç, Temel İlkeler, İstihdam Şekilleri) BÖLÜM: 2 (Ödevler ve Sorumluluklar) BÖLÜM: 3 (Genel Haklar) BÖLÜM: 4 (Yasaklar) BÖLÜM 7 (Disiplin), KISIM -IV BÖLÜM: 5 (Çalışma Saatleri, İzinler)
5 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu
6 7223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu
7 5973 Sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar ve Buna İlişkin Uygulamaları
8 E-İhracat Destekleri Hakkında Karar
9 İthalat Rejimi Kararı ve Eki Listeler
10 İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karar
11 Tarife Kontenjanları Uygulanması Hakkında Karar ve Tebliğler ile Gözetim Uygulamaları
12 Türkiye-AB Arasında 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararının 7 No.lu Eki
13 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Onaltıncı Bölüm)
14 5448 Sayılı Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması Ve Desteklenmesi Hakkında Karar
15 5449 Sayılı Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağlarının Desteklenmesi Hakkında Karar
16 2564 Sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Karar
17 2635 sayılı İhtisas Serbest Bölgelerinde Sağlanacak Destekler Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı
18 Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı
19 İhracat Yönetmeliği/İkinci Bölüm İhracat Şekilleri ve Esasları
20 Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği
21 Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
22 Yurtdışında Daimi Görevlere Atanacak Personel Hakkında Yönetmelik
23 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ve İlgili Yönetmelik
24 Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği (10.3.1993 tarih ve 21520 sayılı Resmi Gazete)
25 “CE” İşareti Yönetmeliği
26 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği
27 Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Çerçeve Yönetmelik
28 2006/12 Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat 2006/12)/Tanımlar
29 2020/4 sayılı İhtisas Serbest Bölgelerinde Sağlanacak Destekler Hakkında Karar Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi
30 Ticarette Teknik Engeller Anlaşması
31 5447 Sayılı Türkiye Bilişim Sektörünün Uluslararasılaşması ve
E-TURQUALITY (Bilişimin Yıldızları) Programı
Hakkında Karar
32 İhracatın Dönemsel ve Yıllık Gelişimi

 

(İÇ TİCARET GRUBU)

 

 

Teşkilat / Kadro 1-MERKEZ / ŞUBE MÜDÜRÜ
*
İç Ticaret Genel Müdürlüğü
*Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü
2-TİCARET İL MÜDÜRLÜKLERİ / ŞUBE MÜDÜRÜ
SIRA NO SINAV KONULARI
1 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU
• Birinci Kitap;
– Birinci Kısım, İkinci Kısım, Üçüncü Kısım, Dördüncü Kısım, Beşinci Kısım (Madde 1-88),
• İkinci Kitap;
– Dördüncü Kısım (Anonim Şirketler Madde 329-562)
2 5957 Sayılı Sebze Ve Meyveler İle Yeterli Arz Ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
3 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
4 6585 Sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
5 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu
6 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu
7 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu
8 4572 Sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun
9 Esnaf ve Sanatkar ile Tacir ve Sanayicinin Ayrımına İlişkin Karar
10 Esnaf ve Sanatkarlar ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulu Kararı (No:3)
11 Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşlarınca Yapılacak Mesleki Eğitim Uygulamalarının
Düzenlenmesine Dair Yönetmelik
12 Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşlarının Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulundurulacak Bakanlık Temsilcileri veya Hükümet Komiserleri Yönetmeliği
13 Esnaf ve Sanatkar ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulu Yönetmeliği
14 Esnaf ve Sanatkarlar Sicili Yönetmeliği
15 Ahilik Haftası Kutlamaları Yönetmeliği
16 Esnaf ve Sanatkarlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiat Tarifeleri Hakkında Yönetmelik
17 Kooperatifçilik Proje Destek Yönetmeliği
18 Kooperatifçilik Eğitimi Yönetmeliği
19 Kooperatif Bilgi Sistemi Yönetmeliği
20 Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulundurulacak Bakanlık Temsilcisinin Nitelik ve Görevleri Hakkında Yönetmelik
21 Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının Denetimine Dair Yönetmelik
22 Kooperatiflerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik
23 Esnaf ve Sanatkarların Kayıt Olacakları Odaların Tespiti Hakkında Tebliğ
24 Esnaf ve Sanatkar Odaları Arasında veya Esnaf ve Sanatkar Odaları ile Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği Bünyesindeki Odalar Arasında Üye Kayıt Zorunluluğu Bakımından Çıkacak Anlaşmazlıkları Çözümlemek Üzere Oluşturulan Mutabakat Komitelerinin Çalışma Usul ve Esaslarınına İlişkin Tebliğ
25 Bağımsız Denetime Tabi Olacak Tarım Satış Kooperatiflerinin Belirlenmesine Dair Tebliğ
26 Kooperatifler ve Üst Kuruluşlarının Genel Kurul Toplantılarına Bakanlık Temsilcisi Görevlendirilmesi
İşlemlerinde Uyulması Gerekli Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğ
27 Kooperatifler ve Üst Kuruluşların Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçileri ile Bunların Eş ve Hısımlarının Bağdaşmayan Görevlerine İlişkin Tebliğ

(İÇ TİCARET GRUBU)

 

Teşkilat / Kadro 1-MERKEZ / ŞEF
*
İç Ticaret Genel Müdürlüğü
*Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü
*Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü
2-TİCARET İL MÜDÜRLÜKLERİ / ŞEF
SIRA NO SINAV KONULARI
1 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU
• Birinci Kitap;
– Birinci Kısım, İkinci Kısım, Üçüncü Kısım, Dördüncü Kısım, Beşinci Kısım (Madde 1-88),
• İkinci Kitap;
– Dördüncü Kısım (Anonim Şirketler Madde 329-562)
2 5957 Sayılı Sebze Ve Meyveler İle Yeterli Arz Ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
3 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
4 6585 Sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
5 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu
6 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu
7 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu
8 4572 Sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun
9 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
10 Esnaf ve Sanatkar ile Tacir ve Sanayicinin Ayrımına İlişkin Karar
11 Esnaf ve Sanatkarlar ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulu Kararı (No:3)
12 Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşlarının Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulundurulacak Bakanlık Temsilcileri veya Hükümet Komiserleri Yönetmeliği
13 Esnaf ve Sanatkar ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulu Yönetmeliği
14 Esnaf ve Sanatkarlar Sicili Yönetmeliği
15 Ahilik Haftası Kutlamaları Yönetmeliği
16 Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşlarınca Yapılacak Mesleki Eğitim Uygulamalarının
Düzenlenmesine Dair Yönetmelik
17 Kooperatifçilik Proje Destek Yönetmeliği
18 Kooperatif Bilgi Sistemi Yönetmeliği
19 Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulundurulacak Bakanlık Temsilcisinin Nitelik ve Görevleri Hakkında Yönetmelik
20 Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının Denetimine Dair Yönetmelik
21 Kooperatiflerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik
22 İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliği
23 Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği
24 Fiyat Etiketi Yönetmeliği
25 Garanti Belgesi Yönetmeliği
26 Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği
27 Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği
28 Esnaf ve Sanatkarların Kayıt Olacakları Odaların Tespiti Hakkında Tebliğ
29 Esnaf ve Sanatkar Odaları Arasında veya Esnaf ve Sanatkar Odaları ile Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği Bünyesindeki Odalar Arasında Üye Kayıt Zorunluluğu Bakımından Çıkacak Anlaşmazlıkları Çözümlemek Üzere Oluşturulan Mutabakat Komitelerinin Çalışma Usul ve Esaslarınına İlişkin Tebliğ
30 Bağımsız Denetime Tabi Olacak Tarım Satış Kooperatiflerinin Belirlenmesine Dair Tebliğ
31 Kooperatifler ve Üst Kuruluşlarının Genel Kurul Toplantılarına Bakanlık Temsilcisi Görevlendirilmesi
İşlemlerinde Uyulması Gerekli Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğ
32 Kooperatifler ve Üst Kuruluşların Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçileri ile Bunların Eş ve Hısımlarının Bağdaşmayan Görevlerine İlişkin Tebliğ

 

(GÜMRÜK GRUBU)

 

Teşkilat / Kadro 1-MERKEZ / ŞUBE MÜDÜRÜ
*
Gümrükler Genel Müdürlüğü
*Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü
*Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü
2-GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ / ŞUBE MÜDÜRÜ
SIRA NO SINAV KONULARI
1 4458 Sayılı Gümrük Kanunu
2 474 Sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanun
3 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu
4 2976 Sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
5 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
6 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu
7 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu
8 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun
9 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve 32 Sayılı Karar
10 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
11 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ve ilgili Yönetmelik
12 815 sayılı Türkiye Sahillerinde Nakliyat-ı Bahriye (Kabotaj) ve Limanlarla Karasuları Dahilinde İcrayı Sa`nat ve Ticaret Hakkında Kanun ve Gümrük Gözetimine İlişkin Tebliğ
13 5682 sayılı Pasaport Kanunu
14 7201 sayılı Tebligat Kanunu
15 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu/İkinci Kısım-İhale Süreci
16 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu/Birinci Kısım-Genel Hükümler
17 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar (2009/15481 sayılı BKK)
18 Türkiye İle Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliği’nin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında  2006/10895 Sayılı Karar
19 Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar (2016/8478)
20 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar
21 Gümrük Yönetmeliği
22 Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği
23 1972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesi’nin ve Geçici İthalat Sözleşmesi’nin Konteynerlerle İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına Dair Yönetmelik
24 Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği
25 Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği
26 Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği
27 Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik
28 Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik
29 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre El Konulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliği
30 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre El Konulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği
31 Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Hakkında Yönetmelik
32 Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Güvenliğin Sağlanması, Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik
33 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre İkramiye Ödenmesi Hakkında Yönetmelik
34 Adli Kolluk Yönetmeliği
35 Ticaret Bakanlığı Zati Demirbaş Tabanca Satışına Dair Yönetmelik
36 İhracat Mevzuatı

-İhracat Rejim Kararı (95/7623)

-İhracat Yönetmeliği

-Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Karar  (88/13384)

-Bedelsiz İhracata İlişkin Tebliğ (İhracat: 2008/12)

-Çift Kullanımlı ve Hassas Maddelerin İhracatının Kontrolüne İlişkin Tebliğ (İhracat: 2003/12)

-İhraci Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat: 96/31)

-Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura İle Yapılan Satışlar Hakkında Tebliğ (İhracat: 2003/3)

-İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat: 2006/7)

-İhracat ve Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulama Genel Tebliği

37 İthalat Mevzuatı
-İthalat Rejimi Kararı (Karar Sayısı: 3350)
-İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun
38 Dahilde İşleme Rejimi Mevzuatı
-Dahilde İşleme Rejimi Kararı (2005/8391)
-Dahilde İşleme Tebliği (İhracat:2006/12)
-İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ(İhracat 2005/2)
39 Hariçte İşleme Rejimi Mevzuatı
-Hariçte İşleme Rejimi Kararı (2007/11864)
-Hariçte İşleme Rejimi Tebliği (İhracat:2007/5)
40 Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No:4)
41 Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No:1)
42 Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş)(Seri No: 15 )/ Boru Hatları veya Elektrik Telleri ile Taşınan Eşya
43 Gümrük Genel Tebliği (Hariçte İşleme-Geçici İhracat) (Seri No: 1)
44 Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2)
45 Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğ (Seri No: 1)
46 Gümrük Genel Tebliği (Varış öncesi Gümrük İşlemleri)(Seri No:1)
47 Gümrük Genel Tebliği (Nihai Kullanım) (Seri No:1)
48 Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No:1)
49 Gümrük Genel Tebliği (Geçici İthalat) (Seri No:4)
50 Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri no: 2)
51 Gümrük Genel Tebliği (Tarife) (Seri No:14)
52 Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği ( 10.09.2020, 31240 RG)
53 Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No: 1)
54 Nakit Kontrolleri Genelgesi (2016/1, 2017/1)
55 Gümrük Muhafaza Hizmetleri Yönergesi
56 İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli (2022 yılı tarife cetveli)
57 Küresel ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler

 

(GÜMRÜK GRUBU)

 

Teşkilat / Kadro MERKEZ / ŞEF
*
Gümrükler Genel Müdürlüğü
*Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü
*Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü
SIRA NO SINAV KONULARI
1 4458 Sayılı Gümrük Kanunu
2 474 Sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanun
3 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu
4 2976 Sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
5 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar
6 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
7 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu
8 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu
9 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun
10 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
11 815 sayılı Türkiye Sahillerinde Nakliyat-ı Bahriye (Kabotaj) ve Limanlarla Karasuları Dahilinde İcrayı Sa`nat ve Ticaret Hakkında Kanun ve Gümrük Gözetimine İlişkin Tebliğ
12 5682 sayılı Pasaport Kanunu
13 7201 sayılı Tebligat Kanunu
14 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu/İkinci Kısım-İhale Süreci
15 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu/Birinci Kısım-Genel Hükümler
16 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar (2009/15481 sayılı BKK)
17 Türkiye İle Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliği’nin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında  2006/10895 Sayılı Karar
18 Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar (2016/8478)
19 Gümrük Yönetmeliği
20 Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği
21 1972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesi’nin ve Geçici İthalat Sözleşmesi’nin Konteynerlerle İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına Dair Yönetmelik
22 Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği
23 Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği
24 Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği
25 Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Hakkında Yönetmelik
26 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre İkramiye Ödenmesi Hakkında Yönetmelik
27 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ve ilgili Yönetmelik
28 Adli Kolluk Yönetmeliği
29 Ticaret Bakanlığı Zati Demirbaş Tabanca Satışına Dair Yönetmelik
30 İhracat Mevzuatı
-İhracat Rejim Kararı (95/7623)
-İhracat Yönetmeliği
-Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Karar  (88/13384)
31 İthalat Mevzuatı
-İthalat Rejimi Kararı (Karar Sayısı: 3350)
-İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun
32 Dahilde İşleme Rejimi Mevzuatı
-Dahilde İşleme Rejimi Kararı (2005/8391)
33 Hariçte İşleme Rejimi Mevzuatı
-Hariçte İşleme Rejimi Kararı (2007/11864)
34 Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No:4)
35 Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No:1)
36 Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş)(Seri No: 15 )/ Boru Hatları veya Elektrik Telleri ile Taşınan Eşya
37 Gümrük Genel Tebliği (Hariçte İşleme-Geçici İhracat) (Seri No: 1)
38 Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2)
39 Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğ (Seri No: 1)
40 Gümrük Genel Tebliği (Varış öncesi Gümrük İşlemleri)(Seri No:1)
41 Gümrük Genel Tebliği (Nihai Kullanım) (Seri No:1)
42 Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No:1)
43 Gümrük Genel Tebliği (Geçici İthalat) (Seri No:4)
44 Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri no: 2)
45 Gümrük Genel Tebliği (Tarife) (Seri No:14)
46 Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No: 1)
47 Nakit Kontrolleri Genelgesi (2016/1, 2017/1)
48 Gümrük Muhafaza Hizmetleri Yönergesi
49 İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli (2022 yılı tarife cetveli)
50 Küresel ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler

 

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ

 

Teşkilat/
Kadro
1-MERKEZ / ŞUBE MÜDÜRÜ
2-TAŞRA / PERSONEL MÜDÜRÜ
SIRA NO SINAV KONULARI
1 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve İntibak Hükümleri,
2 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat ile Devlet Memurları Hakkında Uygulanan Soruşturma İşlem ve Usulleri
3 6245 sayılı Harcırah Kanunu
4 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
5 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
6 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu
7 7201 sayılı Tebligat Kanunu
8 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ve ilgili Yönetmelik
9 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Onaltıncı Bölüm)
10 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
11 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
12 Ticaret Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
13 Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
14 Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik
15 Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar
16 Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik
17 Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik
18 Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği
19 Ticaret Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
20 Kurumlararası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği
21 5434 sayılı Kanun (Geçici Madde.205)
22 Yurtdışı Daimi Görevlere Atanacak Personel Hakkında Yönetmelik
23 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu ve ilgili Yönetmelik
24 Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Hakkında Yönetmelik

 

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

Teşkilat/
Kadro
MERKEZ / ŞEF
SIRA NO SINAV KONULARI
1 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve İntibak Hükümleri
2 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat ile Devlet Memurları Hakkında Uygulanan Soruşturma İşlem ve Usulleri
3 6245 sayılı Harcırah Kanunu
4 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
5 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
6 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu
7 7201 sayılı Tebligat Kanunu
8 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ve ilgili Yönetmelik
9 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Onaltıncı Bölüm)
10 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
11 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
12 Ticaret Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
13 Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
14 Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik
15 Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar
16 Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik
17 Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik
18 Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği
19 Ticaret Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
20 Kurumlararası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği
21 5434 sayılı Kanun (Geçici Madde.205)
22 Yurtdışı Daimi Görevlere Atanacak Personel Hakkında Yönetmelik
23 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu ve ilgili Yönetmelik
24 Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Hakkında Yönetmelik

 

HUKUK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

Teşkilat / Kadro MERKEZ / ŞEF
SIRA NO SINAV KONULARI
1 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
2 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu
3 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
4 6245 sayılı Harcırah Kanunu
5 7201 sayılı Tebligat Kanunu
6 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname
7 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ve İlgili Yönetmelik
8 Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
9 Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
10 Elektronik Tebligat Yönetmeliği
11 Ticaret Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yönetmeliği
12 Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği (Ekleri hariç)
13 Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
14 Taşınır Mal Yönetmeliği
15 Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
16 Vekalet Ücretlerinin Dağıtımına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
17 2020/1 sayılı Dava ve İcra Takipleri ile Bunlara Bağlı İş ve İşlemlerde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Genelge

 

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

Teşkilat / Kadro MERKEZ / ŞUBE MÜDÜRÜ
SIRA NO SINAV KONULARI
1 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
2 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
3 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
4 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
5 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Onaltıncı Bölüm)
6 Algoritmalar
7 Program Geliştirme (NET, HTML, JAVA)
8 Veritabanı Programlama ve Yönetim (ms-sql, Oracle)
9 Uygulama Güvenliği (SQL, Injection, XSS, Session Management, Broken Authentiacaiton, Security misconfiguration)
10 Ağ Yönetimi
11 Sistem Yönetimi (AD, IIS, e-Posta, Windows server, Unix)
12 Bilgisayar ve Sunucu Donanımı
13 Ofis Uygulamaları
14 Bilgi Güvenliği Farkındalığı (Sistem Yöneticilerinin ve Uygulama Geliştiricilerin bilmesi gerekenler)
15 Sosyal Mühendislik

 

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

Teşkilat / Kadro MERKEZ / ŞEF
SIRA NO SINAV KONULARI
1 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
2 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
3 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
4 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
5 6245 sayılı Harcırah Kanunu
6 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Onaltıncı Bölüm)
7 Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
8 Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği
9 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
10 Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği
11 Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
12 Resmi Mühür Yönetmeliği

 

DESTEK HİZMETLERİ, TASFİYE İŞLERİ VE DÖNER SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

Teşkilat / Kadro MERKEZ / ŞUBE MÜDÜRÜ
SIRA NO SINAV KONULARI
1 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
2 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
3 4857 sayılı İş Kanunu
4 6245 sayılı Harcırah Kanunu
5 4458 sayılı Gümrük Kanunu / Tasfiye Edilecek Eşyaya İlişkin İşlemler
6 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun ve  Kanunun Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Karar
7 Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
8 Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
9 Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği
10 Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
11 Taşınır Mal Yönetmeliği
12 Yurtdışında Daimi Görevlere Atanacak Personel Hakkında Yönetmelik
13 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği
14 Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
15 Tasfiye Yönetmeliği
16 Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Genel Tebliğ
17 Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği ile 2022 Yılı Döner Sermaye Bütçesi

 

 

DESTEK HİZMETLERİ, TASFİYE İŞLERİ VE DÖNER SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

Teşkilat / Kadro MERKEZ / ŞEF
SIRA NO SINAV KONULARI
1 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
2 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
3 4857 sayılı İş Kanunu
4 6245 sayılı Harcırah Kanunu
5 4458 sayılı Gümrük Kanunu / Tasfiye Edilecek Eşyaya İlişkin İşlemler
6 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun ve  Kanunun Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Karar
7 Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
8 Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
9 Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği
10 Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
11 Taşınır Mal Yönetmeliği
12 Yurtdışında Daimi Görevlere Atanacak Personel Hakkında Yönetmelik
13 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği
14 Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
15 Tasfiye Yönetmeliği
16 Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği ile 2022 Yılı Döner Sermaye Bütçesi
17 Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Genel Tebliğ

 

REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI

 

Teşkilat / Kadro MERKEZ / ŞUBE MÜDÜRÜ
SIRA NO SINAV KONULARI
1 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
2 7201 sayılı Tebligat Kanunu
3 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
4 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
5 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu
6 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
7 6245 sayılı Harcırah Kanunu
8 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
9 4458 sayılı Gümrük Kanunu
10 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
11 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
12 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu
13 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu
14 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu
15 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
16 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu
17 5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi İle İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun
18 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Onaltıncı Bölüm)
19 Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği
20 Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
21 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve İlgili Yönetmelik
22 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ve İlgili Yönetmelik
23 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkında Kanun ve İlgili Yönetmelik
24 Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği
25 Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ve Tebliğ

 

REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI

 

Teşkilat / Kadro MERKEZ / ŞEF
SIRA NO SINAV KONULARI
1 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
2 7201 sayılı Tebligat Kanunu
3 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
4 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
5 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu
6 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
7 6245 sayılı Harcırah Kanunu
8 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
9 4458 sayılı Gümrük Kanunu
10 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
11 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
12 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu
13 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu
14 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu
15 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
16 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu
17 5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi İle İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun
18 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Onaltıncı Bölüm)
19 Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği
20 Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
21 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve İlgili Yönetmelik
22 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ve İlgili Yönetmelik
23 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkında Kanun ve İlgili Yönetmelik
24 Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği
25 Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ve Tebliğ

 

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

 

Teşkilat / Kadro MERKEZ / ŞUBE MÜDÜRÜ
SIRA NO SINAV KONULARI
1 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
2 6245 sayılı Harcırah Kanunu
3 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
4 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
5 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve Ekleri
6 6085 sayılı Sayıştay Kanunu
7 Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları İle Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
8 Taşınır Mal Yönetmeliği
9 Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği (Ekleri Hariç)
10 Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
11 İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar

 

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

 

Teşkilat / Kadro MERKEZ / ŞEF
SIRA NO SINAV KONULARI
1 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
2 6245 sayılı Harcırah Kanunu
3 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
4 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
5 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve Ekleri
6 Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları İle Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
7 Taşınır Mal Yönetmeliği
8 Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği (Ekleri Hariç)
9 Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

 

GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ

 

Teşkilat / Kadro TAŞRA / GÜMRÜK MÜDÜRÜ
SIRA NO SINAV KONULARI
1 4458 Sayılı Gümrük Kanunu
2 474 Sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanun
3 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu
4 2976 Sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
5 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
6 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu
7 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu
8 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun
9 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve 32 sayılı Karar
10 815 sayılı Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye (Kabotaj) ve Limanlarla Kara Suları Dâhilinde İcrayı San’at ve Ticaret Hakkında Kanun ve Gümrük Gözetimine İlişkin Tebliğ
11 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar (2009/15481 sayılı BKK)
12 Türkiye İle Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliği’nin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında  2006/10895 Sayılı Karar
13 Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar (2016/8478)
14 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar
15 Gümrük Yönetmeliği
16 Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği
17 1972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesi’nin ve Geçici İthalat Sözleşmesi’nin Konteynerlerle İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına Dair Yönetmelik
18 Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği
19 Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği
20 Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği
21 Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik
22 Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik
23 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre El Konulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliği
24 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre El Konulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği
25 Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Hakkında Yönetmelik
26 Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Güvenliğin Sağlanması, Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik
27 İhracat Mevzuatı

-İhracat Rejim Kararı (95/7623)

-İhracat Yönetmeliği

-Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Karar  (88/13384)

-Bedelsiz İhracata İlişkin Tebliğ (İhracat: 2008/12)

-Çift Kullanımlı ve Hassas Maddelerin İhracatının Kontrolüne İlişkin Tebliğ (İhracat: 2003/12)

-İhraci Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat: 96/31)

-Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura İle Yapılan Satışlar Hakkında Tebliğ (İhracat: 2003/3)

-İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat: 2006/7)

-İhracat ve Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulama Genel Tebliği

28 İthalat Mevzuatı
-İthalat Rejimi Kararı (Karar Sayısı: 3350)
-İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun
29 Dahilde İşleme Rejimi Mevzuatı
-Dahilde İşleme Rejimi Kararı (2005/8391)
-Dahilde İşleme Tebliği (İhracat:2006/12)
-İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ(İhracat 2005/2)
30 Hariçte İşleme Rejimi Mevzuatı
-Hariçte İşleme Rejimi Kararı (2007/11864)
-Hariçte İşleme Rejimi Tebliği (İhracat:2007/5)
31 Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No:4)
32 Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No:1)
33 Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş)(Seri No: 15 )/ Boru Hatları veya Elektrik Telleri ile Taşınan Eşya
34 Gümrük Genel Tebliği (Hariçte İşleme-Geçici İhracat) (Seri No: 1)
35 Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2)
36 Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğ (Seri No: 1)
37 Gümrük Genel Tebliği (Varış öncesi Gümrük İşlemleri)(Seri No:1)
38 Gümrük Genel Tebliği (Nihai Kullanım) (Seri No:1)
39 Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No:1)
40 Gümrük Genel Tebliği (Geçici İthalat) (Seri No:4)
41 Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri no: 2)
42 Gümrük Genel Tebliği (Tarife) (Seri No:14)
43 Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği ( 10.09.2020, 31240 RG)
44 Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No: 1)
45 İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli (2022 yılı tarife cetveli)

 

 

GÜMRÜKLER MUHAFAZA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ

 

Teşkilat / Kadro MERKEZ VE TAŞRA / GÜMRÜK MUHAFAZA KAÇAKÇILIK VE İSTİHBARAT MÜDÜRÜ
SIRA NO SINAV KONULARI
1 4458 sayılı Gümrük Kanunu
2 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
3 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
4 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
5 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun Birinci Kitabı ile İkinci Kitabın Dördüncü Kısmı
6 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun Birinci ve İkinci Kitapları
7 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun
8 5682 sayılı Pasaport Kanunu
9 7201 sayılı Tebligat Kanunu
10 Gümrük Yönetmeliği
11 Tasfiye Yönetmeliği
12 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre İkramiye Ödenmesi Hakkında Yönetmelik
13 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği
14 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliği
15 Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Hakkında Yönetmelik
16 Adli Kolluk Yönetmeliği
17 Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği
18 Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği
19 Kontrollü Teslimat Uygulaması Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik
20 Suç Eşyası Yönetmeliği
21 Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Güvenliğin Sağlanması, Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik
22 Türkiye Limanları ve İskeleleri Arasında Deniz Taşıtlarıyla Yapılan Taşıma ile Yükleme ve Boşaltmalarda Gümrük Gözetim ve Kontrolü Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ (07.06.2013 tarihli RG)
23 Yatlara İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri Seri No: 9)
24 Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No: 1)
25 Nakit Kontrolleri Genelgesi (2016/1, 2017/1)
26 Gümrük Muhafaza Hizmetleri Yönergesi

 

GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ

 

Teşkilat / Kadro DÖNER SERMAYE / TASFİYE İŞLETME MÜDÜRÜ
SIRA NO SINAV KONULARI
1 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Yönetmeliği
2 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
3 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
4 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve İlgili Mevzuat
5 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun
6 6245 sayılı Harcırah Kanunu
7 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği
8 Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
9 Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
10 Tasfiye Yönetmeliği
11 Taşınır Mal Yönetmeliği
12 Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği ile 2022 Yılı Döner Sermaye Bütçesi
13 Tasfiye Genel Tebliği (Kaçak Eşya ve Kaçak Eşya Naklinde Kullanılan Taşıtlara İlişkin İşlemler) Seri No 1
14 Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Genel Tebliğ
15 Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ
16 Tasfiye Genel Tebliği (Elektronik İhale Seri No:1)

 

GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ

 

Teşkilat / Kadro TAŞRA / HUKUK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ
SIRA NO SINAV KONULARI
1 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 
2 İdare Hukuku
3 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
4 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu
5 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu
6 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu
7 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu
8 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
9 4458 sayılı Gümrük Kanunu
10 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
11 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu
12 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
13 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu
14 5326 sayılı Kabahatler Kanunu
15 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu
16 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
17 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu
18 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu
19 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
20 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
21 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu
22 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Onaltıncı Bölüm)
23 Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 

GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ

 

Teşkilat / Kadro TAŞRA / GÜMRÜKLER MUHAFAZA KRİMİNAL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ
LABORATUVAR MÜDÜRÜ
SIRA NO SINAV KONULARI
1 4458 sayılı Gümrük Kanunu
2 474 Sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanun
3 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
4 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun Birinci, Üçüncü ve Altıncı Bölümleri
5 6754 Sayılı Bilirkişilik Kanunu
6 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
7 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
8 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
9 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
10 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun
11 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
12  3298 Sayılı Uyuşturucu Maddeler İle İlgili Kanun
13 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun Birinci Kitabı ile İkinci Kitabın Dördüncü Kısmı
14 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun Birinci ve İkinci Kitapları
15 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun
16 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
17 Gümrük Yönetmeliği
18 Gümrük Laboratuvarlarının Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik
19 Gümrükler Muhafaza Kriminal Laboratuvar Müdürlüğü Görev Ve Çalışma Yönetmeliği
20 Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Hakkında Yönetmelik
21 Kenevir Yetiştiriciliği Ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik
22 Haşhaşın Ekimi, Kontrolu, Toplanması,Değerlendirilmesi, İmhası, Satınalınması, Satılması, İhracı Ve İthali Hakkında Yönetmelik
23 Adli Kolluk Yönetmeliği
24 Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği
25 Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği
26 Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi, Genetik İncelemeler ve Fizik Kimliğin Tespiti Hakkında Yönetmelik
27 Uyuşturucu Maddelerin Uyuşturucu Madde Arama Köpeği Eğitimi Ve Bilimsel Araştırmalarda Kullanılmasına Dair Yönetmelik
28 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik
29 Suç Eşyası Yönetmeliği
30 Türk Gümrük Tarife Cetveli ve İzahnamesi
31 Gümrük Muhafaza Hizmetleri Yönergesi

 

GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ

 

Teşkilat / Kadro TAŞRA / GÜMRÜK MÜDÜR YARDIMCISI
SIRA NO SINAV KONULARI
1 4458 Sayılı Gümrük Kanunu
2 474 Sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanun
3 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu
4 2976 Sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
5 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
6 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu
7 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu
8 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun
9 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar (2009/15481 sayılı BKK)
10 Türkiye İle Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliği’nin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında  2006/10895 Sayılı Karar
11 Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar (2016/8478)
12 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar
13 Gümrük Yönetmeliği
14 Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği
15 1972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesi’nin ve Geçici İthalat Sözleşmesi’nin Konteynerlerle İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına Dair Yönetmelik
16 Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği
17 Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği
18 Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği
19 Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik
20 Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik
21 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre El Konulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliği
22 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre El Konulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği
23 Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Hakkında Yönetmelik
24 Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Güvenliğin Sağlanması, Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik
25 İhracat Mevzuatı

-İhracat Rejim Kararı (95/7623)

-İhracat Yönetmeliği

-Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Karar  (88/13384)

-Bedelsiz İhracata İlişkin Tebliğ (İhracat: 2008/12)

-Çift Kullanımlı ve Hassas Maddelerin İhracatının Kontrolüne İlişkin Tebliğ (İhracat: 2003/12)

-İhraci Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat: 96/31)

-Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura İle Yapılan Satışlar Hakkında Tebliğ (İhracat: 2003/3)

-İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat: 2006/7)

-İhracat ve Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulama Genel Tebliği

26 İthalat Mevzuatı
-İthalat Rejimi Kararı (Karar Sayısı: 3350)
-İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun
27 Dahilde İşleme Rejimi Mevzuatı
-Dahilde İşleme Rejimi Kararı (2005/8391)
-Dahilde İşleme Tebliği (İhracat:2006/12)
28 Hariçte İşleme Rejimi Mevzuatı
-Hariçte İşleme Rejimi Kararı (2007/11864)
-Hariçte İşleme Rejimi Tebliği (İhracat:2007/5)
29 Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No:4)
30 Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No:1)
31 Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş)(Seri No: 15 )/ Boru Hatları veya Elektrik Telleri ile Taşınan Eşya
32 Gümrük Genel Tebliği (Hariçte İşleme-Geçici İhracat) (Seri No: 1)
33 Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2)
34 Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğ (Seri No: 1)
35 Gümrük Genel Tebliği (Varış öncesi Gümrük İşlemleri)(Seri No:1)
36 Gümrük Genel Tebliği (Nihai Kullanım) (Seri No:1)
37 Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No:1)
38 Gümrük Genel Tebliği (Geçici İthalat) (Seri No:4)
39 Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri no: 2)
40 Gümrük Genel Tebliği (Tarife) (Seri No:14)
41 Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği ( 10.09.2020, 31240 RG)
42 Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No: 1)
43 İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli (2022 yılı tarife cetveli)

 

 

GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ

 

Teşkilat / Kadro DÖNER SERMAYE / İŞLETME MÜDÜR YARDIMCISI
SIRA NO SINAV KONULARI
1 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Yönetmeliği
2 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
3 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
4 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve ilgili mevzuat
5 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
6 6245 sayılı Harcırah Kanunu
7 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği
8 Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
9 Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
10 Tasfiye Yönetmeliği
11 Tasfiye Genel Tebliği (Kaçak Eşya ve Kaçak Eşya Naklinde Kullanılan Taşıtlara İlişkin İşlemler) Seri No 1
12 Taşınır Mal Yönetmeliği
13 Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği ile 2022 Yılı Döner Sermaye Bütçesi
14 Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Genel Tebliğ
15 Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ
16 Tasfiye Genel Tebliği (Elektronik İhale Seri No:1)

 

 

 

 

 

 

GÜMRÜKLER MUHAFAZA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ

 

Teşkilat / Kadro MERKEZ VE TAŞRA / BÖLGE AMİRİ
SIRA NO SINAV KONULARI
1 4458 sayılı Gümrük Kanunu
2 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
3 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
4 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
5 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun Birinci Kitabı ile İkinci Kitabın Dördüncü Kısmı
6 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun Birinci ve İkinci Kitapları
7 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun
8 5682 sayılı Pasaport Kanunu
9 7201 sayılı Tebligat Kanunu
10 Gümrük Yönetmeliği
11 Tasfiye Yönetmeliği
12 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre İkramiye Ödenmesi Hakkında Yönetmelik
13 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği
14 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliği
15 Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Hakkında Yönetmelik
16 Adli Kolluk Yönetmeliği
17 Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği
18 Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği
19 Kontrollü Teslimat Uygulaması Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik
20 Suç Eşyası Yönetmeliği
21 Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Güvenliğin Sağlanması, Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik
22 Türkiye Limanları ve İskeleleri Arasında Deniz Taşıtlarıyla Yapılan Taşıma ile Yükleme ve Boşaltmalarda Gümrük Gözetim ve Kontrolü Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ (07.06.2013 tarihli RG)
23 Yatlara İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri Seri No: 9)
24 Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No: 1)
25 Nakit Kontrolleri Genelgesi (2016/1, 2017/1)
26 Gümrük Muhafaza Hizmetleri Yönergesi

 

GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ

 

Teşkilat / Kadro TAŞRA / ŞEF
SIRA NO SINAV KONULARI
1 4458 Sayılı Gümrük Kanunu
2 474 Sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanun
3 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu
4 2976 Sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
5 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
6 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu
7 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu
8 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun
9 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar (2009/15481 sayılı BKK)
10 Türkiye İle Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliği’nin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında  2006/10895 Sayılı Karar
11 Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar (2016/8478)
12 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar
13 Gümrük Yönetmeliği
14 Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği
15 1972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesi’nin ve Geçici İthalat Sözleşmesi’nin Konteynerlerle İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına Dair Yönetmelik
16 Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği
17 Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği
18 Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği
19 Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Hakkında Yönetmelik
20 İhracat Mevzuatı
-İhracat Rejim Kararı (95/7623)
-İhracat Yönetmeliği
-Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Karar  (88/13384)
21 İthalat Mevzuatı
-İthalat Rejimi Kararı (Karar Sayısı: 3350)
-İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun
22 Dahilde İşleme Rejimi Mevzuatı
-Dahilde İşleme Rejimi Kararı (2005/8391)
23 Hariçte İşleme Rejimi Mevzuatı
-Hariçte İşleme Rejimi Kararı (2007/11864)
24 Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No:4)
25 Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No:1)
26 Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş)(Seri No: 15 )/ Boru Hatları veya Elektrik Telleri ile Taşınan Eşya
27 Gümrük Genel Tebliği (Hariçte İşleme-Geçici İhracat) (Seri No: 1)
28 Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2)
29 Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğ (Seri No: 1)
30 Gümrük Genel Tebliği (Varış öncesi Gümrük İşlemleri)(Seri No:1)
31 Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No:1)
32 Gümrük Genel Tebliği (Nihai Kullanım) (Seri No:1)
33 Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No:1)
34 Gümrük Genel Tebliği (Geçici İthalat) (Seri No:4)
35 Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri no: 2)
36 Gümrük Genel Tebliği (Tarife) (Seri No:14)
37 İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli (2022 yılı tarife cetveli)

 

 

GÜMRÜKLER MUHAFAZA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ

 

Teşkilat / Kadro MERKEZ VE TAŞRA / KISIM AMİRİ
SIRA NO SINAV KONULARI
1 4458 sayılı Gümrük Kanunu
2 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
3 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
4 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
5 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun Birinci Kitabı ile İkinci Kitabın Dördüncü Kısmı
6 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun Birinci ve İkinci Kitapları
7 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun
8 5682 sayılı Pasaport Kanunu
9 7201 sayılı Tebligat Kanunu
10 Gümrük Yönetmeliği
11 Tasfiye Yönetmeliği
12 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre İkramiye Ödenmesi Hakkında Yönetmelik
13 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği
14 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliği
15 Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Hakkında Yönetmelik
16 Adli Kolluk Yönetmeliği
17 Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği
18 Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği
19 Kontrollü Teslimat Uygulaması Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik
20 Suç Eşyası Yönetmeliği
21 Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Güvenliğin Sağlanması, Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik
22 Türkiye Limanları ve İskeleleri Arasında Deniz Taşıtlarıyla Yapılan Taşıma ile Yükleme ve Boşaltmalarda Gümrük Gözetim ve Kontrolü Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ (07.06.2013 tarihli RG)
23 Yatlara İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri Seri No: 9)
24 Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No: 1)
25 Nakit Kontrolleri Genelgesi (2016/1, 2017/1)
26 Gümrük Muhafaza Hizmetleri Yönergesi

 

GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ

 

Teşkilat / Kadro DÖNER SERMAYE / ŞEF
SIRA NO SINAV KONULARI
1 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Yönetmeliği
2 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
3 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
4 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve İlgili Mevzuat
5 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
6 6245 sayılı Harcırah Kanunu
7 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği
8 Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
9 Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
10 Tasfiye Yönetmeliği ve İlgili Mevzuat
11 Taşınır Mal Yönetmeliği
12 Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği ile 2022 Yılı Döner Sermaye Bütçesi
13 Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Genel Tebliğ
14 Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ
15 Tasfiye Genel Tebliği (Elektronik İhale Seri No:1)

 

 

 

MERKEZ BİRİMLERİ
GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ
TİCARET İL MÜDÜRLÜKLERİ

 

Teşkilat / Kadro MERKEZ VE TAŞRA / MEMUR
SIRA NO SINAV KONULARI
1 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
2 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu
3 7201 sayılı Tebligat Kanunu
4 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
5 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ve ilgili Yönetmelik
6 6245 sayılı Harcırah Kanunu
7 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
8 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
9 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Onaltıncı Bölüm)
10 Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usûl ve Esasları Hakkında Yönetmelik
11 Ticaret Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
12 Ticaret Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
13 Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Hakkında Yönetmelik
14 Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi
15 Ulusal Güvenlik
16 Genel Kültür
17 Türkçe Dil Bilgisi

 

 

GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ

 

Teşkilat / Kadro TAŞRA / ŞOFÖR
SIRA NO SINAV KONULARI
1 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (99-145. maddeler arası)
2 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu
3 237 sayılı Taşıt Kanunu
4 6245 sayılı Harcırah Kanunu
5 7201 sayılı Tebligat Kanunu
6 6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu
7 Karayolları Trafik Yönetmeliği
8 Trafik İşaretleri Hakkında Yönetmelik
9 Ticaret Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
10 Ticaret Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
11 Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Hakkında Yönetmelik
12 Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi
13 Genel Kültür

 

Sıra No 4178   Sıra No 4179   Sıra No 4180   Sıra No 4181

Yazar: Bahar Çakıroğulları