28.07.2023 87571053 Kıymet araştırmasında sadece belgelerin onaylı olmamasının tek başına bedel reddini gerektirmediği

28.07.2023 87571053 Kıymet araştırmasında sadece belgelerin onaylı olmamasının tek başına bedel reddini gerektirmediği

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
28.07.2023 87571053 Kıymet araştırmasında sadece belgelerin onaylı olmamasının tek başına bedel reddini gerektirmediğiT.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :E-85593407-165.03

Konu   :Kıymet Araştırması İşlemleri

 

 

28.07.2023 / 87571053

GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan; yükümlüsünce beyan edilen kıymetin gümrük kıymeti olarak kabul edilmesi hususunda tereddüde düşülmesi nedeniyle yükümlüsünden ilave bilgi ve belge istenildiği durumlarda, yükümlüsünce mahreç ülke ihracat beyannamelerinin yükümlü nüshasının konsolosluk veya mahreç ülke sanayi ve ticaret odası tarafından onaylatılamaması durumunda yapılacak işlem hususunda tereddüt hasıl olduğu anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, beyan edilen gümrük kıymetinin gerçeklik veya doğruluğu konusunda tereddüt hasıl olması durumunda yapılacak işlemler 2012/29 sayılı Genelgemizde açıklanmış,

Kıymet araştırması işlemlerinde yükümlüden istenilen belgeler ile ilgili olarak da, 18.04.2022 tarihli ve 73865561 sayılı yazımızda açıklamalara yer verilmiştir.

İthal eşyasının gümrük kıymeti 4458 sayılı Gümrük Kanununun 23-31 ve Gümrük Yönetmeliğinin 43-57 nci maddeleri hükümlerine göre belirlenmektedir.

Diğer taraftan, Gümrük Yönetmeliğinin 44/5 maddesi, “Beyan edilen gümrük kıymetinin gerçekliği veya doğruluğu konusunda şüpheye düşülmesi halinde, gümrük idarelerince yükümlülerden ilave bilgi ve belge talep edilmesi de dahil olmak üzere, konunun incelenmesi ve araştırılması neticesinde şüpheye sebebiyet veren hususlarda gümrük idaresinin makul şüpheleri giderilmediği takdirde eşyanın gümrük kıymeti satış bedeli yöntemine göre tespit edilemez. Bu durumda gümrük kıymeti birinci fıkrada belirtilen usul çerçevesinde diğer yöntemlere göre belirlenir.” hükmünü amirdir.

Bu çerçevede, satış bedeli yönteminin terkedilebilmesi, Gümrük Kanununun 24/1 ve Gümrük Yönetmeliğinin 44/5 maddelerinde belirtilen durumlarda söz konusu olmaktadır.

Bu itibarla, yükümlüsünce sunulan bilgi ve belgeler ile gümrüğünce yapılan inceleme ve değerlendirmeler çerçevesinde, beyan edilen gümrük kıymetinin gerçeklik ve doğruluğu konusundaki tereddütlerin ortadan kalkmış olması durumunda, sadece sunulan belgelerin onaylı olmaması tek başına beyan edilen satış bedelinin reddini gerektirmemektedir.

Böyle durumlarda, yükümlüsünce yapılan açıklamaların ve sunulan bilgi ve belgelerin, ticari işleme ilişkin koşullar çerçevesinde bir bütün olarak değerlendirilmesi gerekmekte olup, bu çerçevede yapılan değerlendirme sonucunda idarede oluşan tereddütlerin ortadan kalkmış olması durumunda, bu sonuca göre işlem yapılması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür

 

 

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Sıra No 4671   Sıra No 4672   Sıra No 4673

Yazar: Bahar Çakıroğulları