28.02.2023 83180069 Kullanılmış tarım makinelerinde 1 Mart sonrası sevkiyatlarda Bitki Sağlık Sertifikası zorunluluğu

28.02.2023 83180069 Kullanılmış tarım makinelerinde 1 Mart sonrası sevkiyatlarda Bitki Sağlık Sertifikası zorunluluğu

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
28.02.2023 83180069 Kullanılmış tarım makinelerinde 1 Mart sonrası sevkiyatlarda Bitki Sağlık Sertifikası zorunluluğuT.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü

Sayı     :E-94997749-010.05-

Konu   :Kullanılmış Tarım Makinalarının

Ülkemize İthalatında Yapılacak İşlemler

Hk. (2023/5)

 

28.02.2023 / 83180069

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi:     a) 22.02.2023 tarihli ve E-94997749-010.05-00083011796 sayılı yazımız.

b) 12.01.2023 tarihli ve E-94997749-010.05-00081844112 sayılı yazımız.

Bilindiği üzere, ilgi (b)’de kayıtlı yazımız kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/5)’nin Ek 7’sinde yer alan 84.32, 84.33, 84.36 ve 87.01 tarife pozisyonlu kullanılmış tarım makinalarının ithalatında 1 Mart 2023 tarihine kadar uygunluk/uygunsuzluk yazısının istenmemesi ve konuya ilişkin ilgili Gümrük Müdürlüklerimizin bilgilendirilmesi talep edilmiştir.

İlgi (a)’da kayıtlı yazımız ile ise birçok tarım makinası ithalatçısını temsilen Genel Müdürlüğümüze iletilen dilekçe kapsamında anılan uygulamaya ilişkin değişiklik önerileri ilgili Bakanlığa iletilmiş olup, alınan cevabi yazıda aşağıdaki hususlar belirtilmiştir.

· İlgili düzenlemenin amacı, kullanılmış tarım makinalarıyla toprak ve bitki artıkları taşınarak zararlı organizmaların ülkemize bulaştırılabilme ve bitki sağlığı riski oluşturma ihtimali nedeniyle, bu tür makinaların ithalatı sırasında Bitki Sağlık Sertifikası (BSS) taşıması ve zirai karantina kontrolüne tabi tutulmasının sağlanmasıdır. Bu gereklilik başta Avrupa Birliği (AB) olmak üzere gelişmiş pek çok ülkede uygulanmaktadır. Getirilen bu düzenlemenin 01 Mart 2023 tarihinden itibaren uygulanacağı uluslararası IPPC temas noktalarına ve resmi otoritelerine duyurulmuştur. Belirtilen gerekçelerle, ilgili firmanın uygulamanın kaldırılması ve konuyla ilgili (toprak ve bitki artıklarının temizliği vb.) işlemlerin sınırda yapılması talebi yerinde bulunmamıştır.

· Uygunluk/uygunsuzluk aranmasına ilişkin uygulama tarihinin 01 Mayıs 2023 tarihine kadar uzatılması talebine ilişkin olarak, BSS tedarik edemeyen firmalar için sevkiyatın başlama tarihi 01 Mart 2023 tarihinden önce ise taşıma belgesini ibraz etmesi halinde BSS aranmadan giriş kapılarında bitki sağlığı kontrolleri (toprak, zararlı, bitki kalıntıları, tohum ve çoğalabilen diğer bitki parçaları kontrolü) yapılacaktır. Uygun bulunanların girişine izin verilecektir. Taşıma belgesi tarihi 01 Mart 2023 ve daha sonrası olan sevkiyatlara BSS eşlik etmesi gerekmektedir. BSS belgesi olmayan ürünler için sevkiyat kontrolü yapılmayacak ve izin verilmeyecektir.

Bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim.

 

 

Hakkı KARABÖRKLÜ

Bakan a.

Genel Müdür

 

Dağıtım:

Gereği:                                                                      Bilgi:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri       Gümrükler Genel Müdürlüğüne

İthalat Genel Müdürlüğüne

 

 

Sıra No 4493   Sıra No 4494   Sıra No 4495   Sıra No 4496   Sıra No 4497

Yazar: Bahar Çakıroğulları