27.1.2023 Tarihli ve 6776 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Yürürlüğe Konulan İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

27.1.2023 Tarihli ve 6776 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Yürürlüğe Konulan İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
27/1/2023 TARİHLİ VE 6776 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN İTHALAT REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

Karar Sayısı: 7014

31.03.2023 Tarih ve 32149 Sayılı R.G.

27/1/2023 tarihli ve 6776 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararda değişiklik yapılmasına dair ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

30/3/2023 TARİHLİ VE 7014 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

MADDE 1- 27/1/2023 tarihli ve 6776 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararın 3 üncü maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) 1 inci maddesi 1/5/2023 tarihinde,”

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Sıra No 4538   Sıra No 4539   Sıra No 4540   Sıra No 4541   Sıra No 4542

Yazar: Bahar Çakıroğulları