27-1-2023 Tarihli ve 6776 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Yürürlüğe Konulan İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Sayısı 6872

27-1-2023 Tarihli ve 6776 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Yürürlüğe Konulan İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Sayısı 6872

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
27-1-2023 Tarihli ve 6776 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Yürürlüğe Konulan İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Sayısı 687227/1/2023 TARİHLİ VE 6776 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN İTHALAT REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

Karar Sayısı: 6872

26.02.2023 Tarih ve 32116 Sayılı R.G.

27/1/2023 tarihli ve 6776 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararda değişiklik yapılmasına dair ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

25/2/2023 TARİHLİ VE 6872 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

MADDE 1- 27/1/2023 tarihli ve 6776 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararın 3 üncü maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) 1 inci maddesi 1/4/2023 tarihinde,”

MADDE 2 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Sıra No 4485   Sıra No 4486   Sıra No 4487   Sıra No 4488   Sıra No 4489

Yazar: Bahar Çakıroğulları