20.10.2022 79203039 Antrepoda devirli faturası döviz olup TL ödenen beyannamelerde TBF ID numarası işlemler

20.10.2022 79203039 Antrepoda devirli faturası döviz olup TL ödenen beyannamelerde TBF ID numarası işlemler

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
20.10.2022 79203039 Antrepoda devirli faturası döviz olup TL ödenen beyannamelerde TBF ID numarası işlemlerT.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :E-85593407-156.06

Konu  :TBF İşlemleri

 

 

20.10.2022 / 79203039

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karara İlişkin 2008-32/34 sayılı Tebliğ`in 8 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasına 2022-32/66 no.`lu Tebliğ ile 19.04.2022 tarihinde eklenen hüküm kapsamında yapılan düzenleme doğrultusunda, antrepoda veya geçici depolama yerinde yapılan devirler de dahil olmak üzere, beyanname eki faturanın döviz cinsinden düzenlediği ve ödemenin Türk Lirası cinsinden yapıldığı durumlara münhasır olmak üzere aşağıda belirtildiği şekilde işlem yapılması uygun bulunmuştur.

Antrepoda veya geçici depolama yerinde yapılan devir nedeniyle yapılan peşin ödemeye ilişkin banka tarafından Türk Lirası cinsinden düzenlenen TBF ID`nin beyanname kalem ekranı `vergiler ve dokümanlar` kısmında banka yazısı olarak beyan edilmek ve referans kısmına TBF ID numarası yazılmak suretiyle işlem yapılması mümkün olup, bu gibi durumlarda beyannamenin 44 no.`lu hanesinde beyana konu eşya için gerek devreden gerekse devralan tarafından yapılan ödemelere ilişkin TBF ID`lerin belirtilmesi gerekmektedir. Gümrük idaresince yapılan kontroller kapsamında beyanların doğruluğunun tarihli, 63222552 sayılı Dağıtımlı Yazımız çerçevesinde bloke konulmak suretiyle işlemlerin tamamlanacağı tabiidir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür

 

 

 

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Sıra No 4205   Sıra No 4206   Sıra No 4207   Sıra No 4208   Sıra No 4209

Yazar: Bahar Çakıroğulları