15.09.2022 78211647 TAREKS başvuru ve onaylarında marka model hatalarının değiştirilebileceği güncelleme

15.09.2022 78211647 TAREKS başvuru ve onaylarında marka model hatalarının değiştirilebileceği güncelleme

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
15.09.2022 78211647 TAREKS başvuru ve onaylarında marka model hatalarının değiştirilebileceği güncellemeT.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü

Sayı     :E-24545304-553.02

Konu   :TAREKS Marka ve Model Düzeltme

Yetkisi

 

 

15.09.2022 / 78211647

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

Bilindiği üzere, Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri kapsamında yürütülen denetimler Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) üzerinden risk esaslı olarak gerçekleştirilmektedir. Sistem tarafından riskli bulunan ürünler fiili denetime yönlendirilmekte olup, fiili denetim Bölge Müdürlüklerinde görevli Ticaret Denetmenlerince yürütülmektedir.

Başvuruların eksiksiz ve doğru girilmesi firmaların sorumluluğunda olmakla beraber, firmalar tarafından başvuru sürecinde bilgilerin girilmesi sırasında çeşitli hatalar yapıldığı gözlemlenmektedir. Bu tür hataların denetmen tarafından tespit edilmesi sonrasında başvuru iptal edilmekte ve firmalardan tekrar başvuru yapmaları istenmektedir. Yapılan inceleme sonucunda marka ve/veya model girişi sırasında hata yapma oranının yüksek olduğu görülmüştür.

Bu çerçevede, verimlilik ve etkinliğin arttırılması amacıyla TAREKS’te denetmenlerin onayı ile firmaların başvurulardaki marka ve/veya model hatalarını değiştirmelerine imkan sağlayacak bir güncelleme yapılmıştır.

Bir başvuruda marka ve/veya modelin sehven yanlış girilmiş olması durumunda, denetmen ilgili başvuruya ait “İŞLEM” butonuna tıkladıktan sonra, “DENETLEME İŞLEMLERİ” başlıklı alanda “DÜZELTME YAPILABİLİR” butonuna tıklayarak firmaya o başvuruya ait girilen marka ve model alanlarını değiştirme yetkisi sağlayacaktır. Firma değişikliği onayladıktan sonra tekrar değişiklik yapamaz, tekrar değişiklik gerektiği durumlarda denetmen tekrar aynı butondan yetki vermelidir.

Bu çerçevede, marka ve/veya model bilgisi firma tarafından sehven yanlış girilmiş başvuruların iptal edilerek firmadan tekrar başvuru yapması istenmesi yerine, söz konusu özelliğin kullanılması gerekmektedir.

Bilgilerini ve denetmenlerin bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

 

 

HAKKI KARABÖRKLÜ

Bakan a.

Genel Müdür

 

 

 

 

 

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Sıra No 4167   Sıra No 4168   Sıra No 4169

Yazar: Bahar Çakıroğulları