15.03.2024 95035989 Tütün için 31 mart öncesi gelenlerde bitki sağlık sertifikası BSS aranmadan uygunluk belgesiyle ithalat

15.03.2024 95035989 Tütün için 31 mart öncesi gelenlerde bitki sağlık sertifikası BSS aranmadan uygunluk belgesiyle ithalat

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü-İthalat ve Menşe Dairesi

Sayı     :E-20117910-116[GGM-19]

Konu   :31.03.2024 Tarihinden Sonra Tütün İthalatında Bitki

Sağlığı Kontrolleri

 

 

15.03.2024 / 95035989

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

Bilindiği üzere; Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliğinin Geçiş Süreci başlıklı Geçici 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasında; “(3) Bu Tebliğin hükümleri Ek-7’deyer alan 0802.22.00.00.00, 0802.52.00.00.00, 0804.10.00.00.00, 0804.20.90.00.19, 0806.20.10.00.00, 0806.20.30.00.00, 0806.20.90.00.00, 0813.10.00.00.00, 0901.11.00.00.00, 1212.91.20.00.00, 2403.91.00.00.00 ve 2403.99.90.00.00 GTİP’li ürünlerin ithalatında 31/3/2024 tarihine kadar uygulanmaz.” şeklinde bir düzenleme yer almaktadır.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünden alınan 15.03.2024 tarihli ve 13629181 sayılı yazıda;

“….Bu kapsamda; 31/03/2024 tarihinden önce ülkemize girişi gerçekleşmiş ve antrepoda bekleyen 2403.91.00.00 ve 2403.99.90.00.00 GTİP`li tütün ürünlerinin 31/03/2024 tarihinden sonra ülkemize ithal edilmek istenmesi ve ürünlerin 31/03/2024 tarihinden önce Ülkemize giriş yaptığının belgelendirilmesi durumunda; Bitki Sağlık Sertifikası (BSS) aranmadan Bitki Karantinası Yönetmeliği gereği bitki sağlığı kontrolleri yapılacak olup uygunluğu tespit edilen ürünlerin yurda girişine izin verilecektir.

Denilmektedir.

Bu itibarla, 31.03.2024 tarihinden önce ülkemize giriş yapmış ve bu durumu belgelendirilmiş 2403.91.00.00 ve 2403.99.90.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonundaki eşyanın 31.03.2024 tarihinden sonra ithal edilmek istenmesi halinde, Bitki Sağlık Sertifikası (BSS) aranmadan Bitki Karantinası Yönetmeliği gereği yapılan kontrollerin sonucuna göre “Uygunluk Belgesi” düzenlenerek ithali gerçekleştirilecektir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür

 

 

 

 

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Sıra No 4986   Sıra No 4987   Sıra No 4988   Sıra No 4989   Sıra No 4990

Yazar: Bahar Çakıroğulları