14.08.2023 88068525 Belirli bazı GTİP kapsamı eşyanın beyannamesinde marka ve modelin beyanının zorunlu olduğu

14.08.2023 88068525 Belirli bazı GTİP kapsamı eşyanın beyannamesinde marka ve modelin beyanının zorunlu olduğu

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
14.08.2023 88068525 Belirli bazı GTİP kapsamı eşyanın beyannamesinde marka ve modelin beyanının zorunlu olduğuT.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :E-73421605-708.02

Konu   :Marka Model Beyanı

 

 

14.08.2023 / 88068525

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

BİLGE Sisteminde ekte yer alan GTİP`lerin gümrük beyannamesinde beyan edilmesi halinde beyanname kalem ekranında yer alan marka ve model bilgilerinin beyan edilmesinin zorunlu tutulması; söz konusu alanların beyan edilmeden tescil işlemine devam edilmesinin engellenmesine ilişkin teknik düzenleme yapılmış olup devreye alınmıştır.

Bu kapsamda konuya ilişkin bağlantı idarelerinizin bilgilendirilmesi hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

Burak Serkan YAŞAR

Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı

 

 

 

 

 

Ek: Eşya Listesi

 

 

 

 

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

 

Eşya GTİP
Oyun konsolu 9504.50.00.00.00
Robot süpürge (Elektrik Süpürgesi) 8508.11.00.00.11

8508.11.00.00.19

8508.19.00.00.00

8509.80.00.00.19

8509.60.00.00.00

Elektrikli Scooter 8711.60.90.00.11

8711.60.90.00.12

Projektör 9007.20.00.00.00

8528.62.00.00.00

8528.69.20.00.00

8528.62.80.00.00

9405.40.10.00.00

9008.50.00.00.00

Hoparlör 8518.21.00.00.00

8518.22.00.00.00

8518.29.00.10.00

8518.29.00.90.00

Kulaklık 8518.30.00.10.00

8518.30.00.90.00

 

Sıra No 4679   Sıra No 4680   Sıra No 4681   Sıra No 4682   Sıra No 4683

Yazar: Bahar Çakıroğulları