10.10.2022 78888469 YYS firma beyannamelerinde öncelik ve Muayene Açık Beyannameler ekranında farklı renkte gösterildiği

10.10.2022 78888469 YYS firma beyannamelerinde öncelik ve Muayene Açık Beyannameler ekranında farklı renkte gösterildiği

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
10.10.2022 78888469 YYS firma beyannamelerinde öncelik ve Muayene Açık Beyannameler ekranında farklı renkte gösterildiğiT.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :E-52856264-106.03

Konu   :Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü – Öncelikli

Kontrol

 

 

10.10.2022 / 78888469

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

Bilindiği üzere, 21/05/2014 tarihli ve 29006 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği`nin 4 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası;

“Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü sahiplerine beyanın kontrolüne ilişkin aşağıdaki kolaylaştırmalardan ayrıca bir talebe gerek kalmaksızın, yararlanma izni verilir:

a) Yeşil hat uygulaması,

b) Beyannamenin belge kontrollerine tabi tutulması halinde kontrollerinin öncelikle yapılması,

c) Beyanname kapsamı eşyanın muayeneye tabi tutulması halinde muayenenin öncelikle yapılması.” hükmünü amir olup anılan Yönetmeliğin 145 ve 146 ncı maddelerinde de öncelikli kontrol ve muayene yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

Konuya ilişkin olarak BİLGE Sisteminde 2 no.lu Gönderici/İhracatçı ve 8 no.lu Alıcı/İthalatçı alanlarında yetkilendirilmiş yükümlü statüsü sahiplerinin yer aldığı yeşil hatta işlem görmeyen beyannamelerin “Muayene Açık Beyannameler” ekranında muayene memuruna farklı renkte gösterilerek üst sıralarda yer alması ve bu çerçevede işlem yapılması yönünde bir teknik düzenleme yapılmıştır.

Bu kapsamda, bağlantı gümrük idarelerinize gerekli duyurunun yapılması hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür

 

 

 

 

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Sıra No 4189   Sıra No 4190   Sıra No 4191   Sıra No 4192

Yazar: Bahar Çakıroğulları