06.12.2022 80683889 Dahilde işlemede pamuk polyester iplik ve kumaşlarda izin süreleri ile eşdeğer eşya izin verilmeyeceği.pdf

06.12.2022 80683889 Dahilde işlemede pamuk polyester iplik ve kumaşlarda izin süreleri ile eşdeğer eşya izin verilmeyeceği.pdf

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
06.12.2022 80683889 Dahilde işlemede pamuk polyester iplik ve kumaşlarda izin süreleri ile eşdeğer eşya izin verilmeyeceği.pdfT.C.

TİCARET BAKANLIĞI

İhracat Genel Müdürlüğü

Sayı     :E-98548161-452.03

Konu   :Dahilde İşleme Rejimi

 

 

06.12.2022 / 80683889

DAĞITIMDA GÖSTERİLMİŞTİR

 

 

Bilindiği üzere; tekstil, konfeksiyon, deri ve deri mamulleri sektöründe iştigal eden firmaların dahilde işleme izin belgesi (DİİB) başvuruları 2015/2 sayılı Tekstil, Konfeksiyon, Deri ve Deri Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi çerçevesinde değerlendirilmektedir.

Bu çerçevede, bir örneği ekte iletilen 2015/2 sayılı Tekstil, Konfeksiyon, Deri ve Deri Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge bugün (06.12.2022) itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

Diğer taraftan, 01.01.2023 tarihinden itibaren düzenlenecek dahilde işleme izin belgelerinin ithalat listesinde; pamuk ipliği (GTİP: 5204, 5205, 5206, 5207), suni sentetik devamsız liflerden iplikler (GTİP: 5508, 5509, 5510, 5511), örme kumaş (Fasıl No:60) ve dokuma kumaş (GTİP: 5007, 5111, 5112, 5113, 5208, 5209, 5210, 5211, 5309, 5310, 5311, 5407, 5408, 5512, 5513, 5514, 5515, 5516) ürün gruplarının eşdeğer eşya olarak yer almasına izin verilmemesi ile 01.01.2023 tarihinden sonra gerçekleştirilecek revize işlemleriyle dahilde işleme izin belgelerinin ithalat listesine bahse konu ürün gruplarının eşdeğer eşya olarak eklenmesine izin verilmemesi hususu Bakanlığımız tarafından uygun görülmüştür.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

 

Erbülent KURŞUN

Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı

 

 

 

Ek: 2015/2 Sayılı Genelge Değişikliğine İlişkin Genelge-06.12.2022

 

 

 

Dağıtım:

Batı Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Gap Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanlığına

Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliğine

Denizli İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliğine

Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine

Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine

 

 

2015/2 SAYILI TEKSTİL, KONFEKSİYON, DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN DAHİLDE İŞLEME REJİMİ GENELGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR GENELGE

MADDE 1- 2015/2 sayılı Tekstil, Konfeksiyon, Deri ve Deri Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi’nin 4 üncü maddesinde yer alan “Bakanlık” tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bakanlık: Ticaret Bakanlığı’nı,”

MADDE 2- Aynı Genelgenin 5 inci maddesinin (h), (i), (j) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye (j) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (k) bendi eklenmiştir.

“h) DİİB müracaatında bulunan firmaların aktif olarak faaliyet gösterdiklerinin tespit edilebilmesini teminen, geriye dönük son 12 aylık döneme ait SGK tahakkukları ile son dönem elektrik faturasının ibrazı gerekmektedir. Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası veya Onaylanmış Kişi Statü Belgesi sahibi olan firmaların, ilk DİİB başvurusu hariç, söz konusu belgeleri ibrazı gerekmez.

i) DİİB başvurularında, belge kapsamında ithali ya da ihracı öngörülen pamuk ipliğinin cinsinin (open-end/karde/penye) ve numarasının madde adında belirtilmesi gerekmektedir.

j) DİİB kapsamında ithali ve ihracı öngörülen ürün miktarlarının, kapasite raporunda belirtilen miktarları aşıp aşmadığının kontrol edilmesi, aşması durumunda kapasite raporuyla birlikte firmanın belgeli ihracat performansı, vardiyalı çalışması (Ticaret ve/veya Sanayi Odalarından alınacak yazı ile tevsik edilmesi) hususları dikkate alınarak ithal ve ihraç edilecek ürün miktarları hesaplanarak, aşağıda belirtilen belge süreleri çerçevesinde DİİB düzenlenecektir.”

“(k) Yurt içi yan sanayici protokolü ve yurt dışı sipariş sözleşmesi ibraz eden %1 indirimli teminat hakkına sahip firmalar, aynı üretim süreci için kendi kapasite raporunda yer alan üretim miktarı kadar üretimi (varsa vardiya yazısı da dikkate alınarak) yaptırmak için dahilde işleme izin belgesine yan sanayici ekleyebilir.”

MADDE 3- Aynı Genelgenin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 6- Tekstil, konfeksiyon, deri ve deri ürünleri için düzenlenecek DİİB’lere, aşağıdaki tabloda belirtilen süreler verilir.

 

HAMMADDE/İTHAL EŞYASI ÜRÜN SÜRE (Ay)
Akrilonitril Elyaf 9
Akrilonitril İplik 12
PP-PE Granül/Cips İplik 6
PP-PE Granül/Cips Kumaş 9
PP-PE Granül/Cips Çuval 9
PP-PE Granül/Cips Halı 12
Cips Endüstriyel İplik 9
Elyaf İplik 6
Elyaf Kumaş 9
Elyaf Konfeksiyon 12
Elyaf Halı 12
Ham İplik İplik 6
İplik Kumaş 6
İplik Havlu-Kese-Bornoz 9
İplik Konfeksiyon 9
İplik Halı 9
İplik Çorap 9
Ham Kumaş Kumaş 6
Kumaş Konfeksiyon 6
Ham Deri Mamul Deri 12
Ham Deri Konfeksiyon 12
Kimyasal (PVC, PU vb.) Suni Deri 6
Kimyasal (PVC, PU vb.) Terlik 9

 

MADDE 4– Aynı Genelgenin 8 inci maddesinin “Mamul Ürünler” başlıklı (A) bölümünde yer alan (c) tablosu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Ev Tekstili/Konfeksiyon Üretimi

 

HAMMADDE/İTHAL EŞYASI MAMUL ÜRÜN FİRE ORANI (%)
PP-PE Granül/Cips İplik 5
PP-PE İplik Kumaş 5
Polipropilen (Granül/Cips) Polipropilen kumaş 10
Polipropilen (Granül/Cips) Makine Halısı 12
PP-PE Granül/Cips Çuval 13
İplik Makine Halısı 8
İplik Çorap 12
İplik Seccade 15
İplik Battaniye 15
İplik Eşarp/Fular/Mendil 18
İplik Havlu 20
İplik Bornoz 25
İplik Triko Konfeksiyon 25
İplik Kadife Havlu 28
İplik Kadife Bornoz 35
Kumaş Havlu 5
Kumaş Ev Tekstili 8
Kumaş Eşarp/Fular/Mendil 8
Kumaş Bornoz 15
Dokuma Kumaş Konfeksiyon 15
Örme Kumaş Konfeksiyon 20
Denim Kumaş Konfeksiyon (Yıkanmış, taşlanmış) 18
Denim Kumaş Konfeksiyon (Yıkanmış, taşlanmış, eskitilmiş, zımparalanmış) 23

 

MADDE 5 – Aynı Genelgenin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İkincil İşlem Görmüş Ürün Oranları

MADDE 9– Bazı tekstil, konfeksiyon, deri ve deri ürünleri için asgari ikincil işlem görmüş ürün oranları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Listede yer almayan diğer ikincil işlem görmüş ürünler için firma beyanı esas alınır.

Her üretim aşaması için ikincil işlem görmüş ürün aşağıda yer alan Tablo’da belirtilen oranlar esas alınarak ayrıca hesaplanır.

Ancak, bu Tablo’da belirtilen oranların DİİB düzenlenmesi aşamasında esas alınması Tebliğ’in 44 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde firmanın sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

 

HAMMADDE/İTHAL EŞYASI İKİNCİL İŞLEM GÖRMÜŞ ÜRÜN ORANI (%)
Polipropilen Granül Polipropilen Granül Telefi 2
Suni ve Sentetik Kesik Elyaf Suni ve Sentetik Lif Döküntüleri 4
Pamuk Elyafı (Open-end/Karde pamuk ipliği üretiminde kullanılan) Pamuk Döküntüleri (Open-End/Karde) 5
Pamuk Elyafı (Penye pamuk ipliği üretiminde kullanılan) Pamuk Döküntüleri (Penye) 20
İplik İplik Döküntüleri 1
Kumaş Kumaş kırpıntıları 1
İplik (Örme ve triko konfeksiyon üretiminde kullanılan) İplik Döküntüleri 3
Dokuma Kumaş (Konfeksiyon vb. üretiminde kullanılan) Kumaş kırpıntıları 7
Örme Kumaş (Konfeksiyon vb. üretiminde kullanılan) Kumaş kırpıntıları 10

 

MADDE 6- Aynı Genelgenin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13- İşbu Genelge hükümlerini Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) yürütür.”

MADDE 7– Bu Genelge onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Sıra No 4270   Sıra No 4272   Sıra No 4273   Sıra No 4274   Sıra No 4275

Yazar: Bahar Çakıroğulları