06.02.2024 93626160 Hücre kültürlerinin tarife tespitinde izahname hükmü yerine dikkate alınacak husus

06.02.2024 93626160 Hücre kültürlerinin tarife tespitinde izahname hükmü yerine dikkate alınacak husus

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler

06.02.2024 93626160 Hücre kültürlerinin tarife tespitinde izahname hükmü yerine dikkate alınacak hususT.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :E-17474625-162.01

Konu   :Hücre Kültürleri

 

 

06.02.2024 / 93626160

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

Bakanlığımıza intikal eden muhtelif talebin incelenmesi neticesinde, 29.03.2022 tarihli ve 31793 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) Seri No:4`ün Ek’inin 30.02 tarife pozisyonuna ilişkin açıklama notlarının “(E) Teşhis Kitleri” başlıklı kısmının yerine, Türk Gümrük Tarife Cetveli kapsamında yürürlükte bulunan değişikliklerle yeknesaklığının temini bakımından, uygulamada aşağıdaki metnin dikkate alınmasının gerektiği anlaşılmıştır:

(E) Hücre kültürleri (değiştirilmiş olsun ya da olmasın)

Hücre kültürleri, genellikle doğal ortamlarının dışında, kontrollü koşullar altında büyütülen hücrelerdir. Bu bağlamda hücre kültürleri, çok hücreli organizmalardan, özellikle insan veya hayvan hücrelerinden türetilen hücre kültürlerini ifade eder. Mikroorganizma kültürleri (mayalar hariç) 3002.49 alt pozisyonunda sınıflandırılır.

Hücre tedavisi ürünleri, hücrelerin manipülasyonu yoluyla modifiye edilmiş ve hastaya enjeksiyon, aşılama veya implantasyonu amaçlanan hücresel materyaldir.

Hücre tedavisinin çok sayıda hastalıkta uygulamaları vardır. Bunlardan en önemlileri sinir sistemi hastalıkları ve kanserdir. Diğer uygulama alanları, diğerleri meyanında, kalp bozuklukları (miyokard enfarktüsü ve kalp yetmezliği), şeker hastalığı, kemik ve eklem hastalıkları, genetik bozukluklar, deri ve yumuşak doku yaralarını da içerir.

Hücre tedavisi ürünleri, hematopoietik, mezenkimal, embriyonik ve göbek kordon kanından elde edilenler gibi kök hücreleri ve kök hücreden türetilmiş ürünleri, kanser aşıları ve dendritik hücre aşıları, aktive edilmiş T veya B lenfositleri, monositler ve değiştirilmiş veya değiştirilmemiş kanser hücreleri, allojeneik pankreatik adacık hücreleri, kıkırdak onarımı için kondrositler, keratinositler, fibroblastlar ve hepatositler gibi immünoterapileri kapsar.”

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

Tarık MAVİLİ

Bakan a.

Daire Başkanı

 

 

 

Dağıtım:

Batı Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Batı Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Doğu Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Doğu Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Fırat Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Gap Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

İpekyolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Sıra No 4946   Sıra No 4947   Sıra No 4948   Sıra No 4949

Yazar: Bahar Çakıroğulları