02.11.2022 79628884 Plastik elbise askılarının DGÖ komite kararınca 01.6.2022 itibariyle 3924.90 da sınıflandırılacağı

02.11.2022 79628884 Plastik elbise askılarının DGÖ komite kararınca 01.6.2022 itibariyle 3924.90 da sınıflandırılacağı

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
02.11.2022 79628884 Plastik elbise askılarının DGÖ komite kararınca 01.6.2022 itibariyle 3924.90 da sınıflandırılacağıT.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :E-17474625-162.01-

Konu   :Plastik Elbise Askıları Sınıflandırma Görüşü

 

02.11.2022 / 79628884

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

Genel Müdürlüğümüze intikal eden olaylardan plastik elbise askılarının tarife sınıflandırması uygulamalarında sorunlar yaşandığı anlaşılmaktadır.

Dünya Gümrük Örgütü Armonize Sistem Komitesi`nin 69. dönem toplantısı neticesinde; gerek evlerde veya mağazalarda giysi asmak için kullanılabilecek tipteki, gerekse genelde evlerde asılmayan çamaşır, çorap gibi giysilerin mağaza vb.`nde teşhiri için kullanılan tipteki plastik giysi askılarının, 1 ve 6 no.lu Genel Yorum Kurallarına göre 3924.90 Armonize Sistem (AS) Kodunda sınıflandırılacağı, 01.06.2022 tarihinden itibaren üye devletlerce uygulanmak üzere AVİ olarak duyurulmuştur.

Söz konusu sınıflandırma görüşünün Cumhurbaşkanı Kararı olarak ulusal mevzuatımıza aktarılması çalışmaları devam etmekte olup; bahse konu eşyanın bundan sonra yapılacak olan sınıflandırma uygulamalarında 3924.90 AS kodunda değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür

 

 

Dağıtım:

Batı Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Batı Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Doğu Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Doğu Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Fırat Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Gap Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

İpekyolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Sıra No 4224   Sıra No 4225   Sıra No 4226   Sıra No 4227   Sıra No 4228

Yazar: Bahar Çakıroğulları