01.04.2024 95581016 Koruma önlemi 2024-5 tebliğ önleminin ilgili Kararın yayımıyla yürürlüğe gireceği henüz girmediği.pdf

01.04.2024 95581016 Koruma önlemi 2024-5 tebliğ önleminin ilgili Kararın yayımıyla yürürlüğe gireceği henüz girmediği.pdf

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler

0:00 0:00
100

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :E-20117910-010

Konu   :2024/5 Sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin

Tebliğ

 

 

01.04.2024 / 95581016

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

İthalat Genel Müdürlüğünden alınan 29.03.2024 tarihli ve 95482791 sayılı ekli yazıda; 20 Mart 2024 tarihli ve 32495 sayılı Resmî Gazete’de İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2024/5 sayılı Tebliğ`in yayımlandığı, söz konusu Tebliğ’in 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında ‘birinci fıkrada belirtilen önlem, ilgili Cumhurbaşkanı Kararının yürürlüğe girmesiyle uygulanmaya başlar’ hükmünün yer aldığı, bahse konu Kararın henüz yayımlanmadığı ve yürürlüğe girmediği hususları belirtilmektedir.

Bilginizi rica ederim.

 

 

Cenk Burak ALTAY

Bakan a.

Daire Başkanı

 

 

 

 

EK: 1 adet yazı.

 

 

 

Dağıtım: Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine.

Sıra No 5006   Sıra No 5007   Sıra No 5008   Sıra No 5009   Sıra No 5010

Yazar: Bahar Çakıroğulları