EMİR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ & LOJİSTİK HİZMETLERİ
image Bizi Takip Edin

Mevzuat Bilgileri & Sirküler

02.10.2018

02.10.2018 TARİHLİ RESMİ GAZETE DEĞİŞİKLİKLERİ
1) Demir-Çelik Ürünleri İthalatında Geçici Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 138) (02.10.2018 t. 30553 s. R.G.) yayımlanmıştır. Bu Karar, 26/1/1995 tarihli ve 4067 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve 3/2/1995 tarihli ve 95/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması ekinde yer alan Korunma Tedbirleri Anlaşması ile 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar kapsamında alman geçici korunma önlemine ilişkin usul ve esasları kapsar. Bu Kararın eki Ek-l’de Gümrük Tarife Pozisyonu ve tanımı belirtilen eşyanın ithalatında, ithalat artışının yerli üretimde neden olduğu ciddi zarar tehdidinin ve oluşabilecek telafisi güç zararların önlenebilmesi amacıyla 200 gün süreyle eşyanın CİF kıymetinin %25’i oranında ek mali yükümlülük uygulanır. Bu Karar yayım tarihini izleyen 15 inci gün yürürlüğe girer. DÖKÜMANI OKU
2) 7143 sayılı vergi ve diğer bazı alacakların kapsamı ile alakalı olarak ilk ödeme taksit süresi 15.10.2018 tarihine kadar uzatılmıştır. Karar ektedir. DÖKÜMANI OKU

04.09.2018

İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi hakkında Tebliğ
1) İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi hakkında Tebliğ. Bu tebliğ yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Bu tebliğ 6 ay süre ile geçerlidir. DÖKÜMANI OKU

10.08.2018

10.08.2018 TARİHLİ RESMİ GAZETE DEĞİŞİKLİKLERİ
1) 4814 tarife pozisyonunda sınıflandırılan duvar kağıdı vb duvar kaplamaları ithalatında 3 (üç) yıl süreyle korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanır. Bu karar 06.08.2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. DÖKÜMANI OKU
2) İthalat Rejimi Kararına ekli I sayılı listede yer alan 1206.00.91.00.19 ve 1206.00.99.00.19 gtip lu çerezlik olmayan ayçiçeği tohumunda GV oranı %13 e indirildi, 2303 (Nişastacılık artıkları ve benzeri artıklar..), 2305 (Yer fıstığı yağı ekstraksiyonundan (özütleme) arta kalan küspe ve diğer katı artıklar...) ve 2306 (Bitkisel katı veya sıvı yağ ekstraksiyonundan arta kalan küspe ve diğer katı artıklar...) pozisyonlarındaki ürünlerde GV oranları sıfırlandı. Bu karar 10.08.2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Ekteki kararın içeriğinde değişmeden önceki hali de mevcuttur. DÖKÜMANI OKU

15.08.2018

15.08.2018 TARİHLİ RESMİ GAZETE DEĞİŞİKLİKLERİ
1) ABD menşeli bazı ürünlerin (kömür, kağıt, ceviz-badem, tütün, pirinç, alkollü içecekler, otomobil, kozmetik, makine teçhizat ve petro-kimya v.b) ithalatında tahsil edilen Ek Mali Yükümlülük oranlarında değişiklik yapılmıştır. DÖKÜMANI OKU
BAZI TARIM ÜRÜNLERİNDE YÜRÜRLÜĞE KONAN TARİFE KONTENJANI UYGULAMASI
1) Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünce kullanılmak üzere Buğday, Mahlut, Arpa, Mısır ve Pirinç ithalatında tarife kontenjanı açılmıştır. Tarife kontenjanı çerçevesinde yapılacak ithalatta gümrük vergisi %0 uygulanacaktır. Bu karar yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. DÖKÜMANI OKU

20.07.2018

ÇİN MENŞEİLİ EŞYALARIN KAYIT BELGESİ BAŞVURULARINDA ARANAN EK BELGELER YÜRÜRLÜK TARİHİ 31.01.2019
1) Ekte yer alan ve daha önce uygulaması 18.07.2018 olan bildirime göre uygulaması düşünülen ve an itibariyle başlangıç zamanı değişmiş olan mevzuata göre; 31.01.2019 tarihinden itibaren 42.02, 42.03 tarife pozisyonları ve 61. 62. 63. 64. Fasıllar altında sınıflandırılan Çin Halk Cumhuriyeti menşeili eşyaya ilişkin yapılacak kayıt belgesi başvuruları, ekteki belirtilen bilgi ve belgelerin İtkib genel sekreterliği’ne sunulması ve anılan bilgi ve belgelerin Ekonomi Bakanlığı (artık Ticaret Bakanlığı oldu) tarafından uygun görülmesi halinde sonuçlandırılabilecektir. DÖKÜMANI OKU