EMİR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ & LOJİSTİK HİZMETLERİ
image Bizi Takip Edin

Mevzuat Bilgileri & Sirküler

09.11.2015

Mevzuat-1: Sigorta Sertifikası - “Nakliyat abonman sözleşmesi kapsamında yapılan taşımalarda; beyannameye eklenen sigorta... DÖKÜMANI OKU

Mevzuat-2: Açık Sevkiyatlar - "Transit rejimi çerçevesinde varış gümrüğüne sevk işlemleri mühürsüz olarak suistimallere açık ... DÖKÜMANI OKU

Mevzuat-3: Nakit Teminat- İlgide kayıtlı yazımızda Nakit Teminatlar'ın GÜVAS Programı üzerinden nasıl sorgulanabileceği... DÖKÜMANI OKU

Mevzuat-4: Bedelsiz İthalat Sorgusu - ... Tanınan motorlu özel nakil vasıtası muafiyet hakkının kullanımının geriye dönük sorgusu... DÖKÜMANI OKU

Mevzuat-5: EXPO 2016.- 23 Nisan-30 Ekim 2016 tarihleri arasında Antalya’da yapılacak olan EXPO 2016 Botanik Sergisi ile ilgili.. DÖKÜMANI OKU

06.11.2015

Konu: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI)(SERİ NO: 20)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin uygulanmasında AB mevzuatına uyum sağlayarak, söz konusu Tarife Cetveli uygulamaları ile Avrupa Birliği Eşya Nomanklatürü uygulamaları arasında yeknesaklığı temin ederek, bazı eşyanın sınıflandırılmasına ilişkin Avrupa Birliği sınıflandırma kararlarını duyurmaktır.... DÖKÜMANI OKU

04.11.2015

Konu: Petrokimyasal Ürünler Reuters Verileri

PETROKİMYASAL ÜRÜNLER REUTERS VERİLERİ (02-08 Kasım 2015) ... DÖKÜMANI OKU

Konu: Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi

İlgide kayıtlı yazımızda da belirtildiği üzere, Gümrük Genel Tebliği Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ... DÖKÜMANI OKU

05.11.2015

Mevzuat-1: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ ... DÖKÜMANI OKU

Mevzuat-2: ÇELİK TEL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR ... DÖKÜMANI OKU

Mevzuat-3: AK Parti bakanlıkları yeniden yapılandırarak ekonomide reformlara hız katmayı planlıyor. ... DÖKÜMANI OKU

Mevzuat-4: BESDBİR'in isteği üzerine GDO'lu 8 ürün ithalatına izin verildi. ... DÖKÜMANI OKU

Mevzuat-5: Bakanlığımıza çeşitli meslek örgütleri, kurum ve kuruluşlardan intikal eden muhtelif yazılarda GTİP tespiti için özet beyan aşamasında eşyanın tahliline yönelik taleplerin karşılanmasında sorunlar yaşandığına yönelik bilgi intikal etmektedir... DÖKÜMANI OKU

 

03.11.2015

Konu: Sigara cinsi eşyanın Suriye'ye deniz yolu ile sevki

Bilindiği üzere, Suriye'de yaşanan iç savaş nedeniyle Cilvegözü, Öncüpınar, Karkamış ve Akçakale kara hudut kapılarında ... DÖKÜMANI OKU

Konu: Statü Değişikliği ve Stok Güncelleme Talepleri

Bilindiği üzere, beyannamede statü değişikliği ya da stok güncelleme işlemleri sistemde söz konusu beyannamenin ilişkilendirilmiş... DÖKÜMANI OKU