EMİR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ & LOJİSTİK HİZMETLERİ
image Bizi Takip Edin

Mevzuat Bilgileri & Sirküler

10.12.2015

Mevzuat-1: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 138)
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amaç ve kapsamı, 10/11/2015 tarihli ve 29528 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 457) ile 2015 yılı için yeniden değerleme oranı %5,58 (beş virgül elli sekiz) olarak tespit edilmiş olduğundan, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesi, 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 122 nci maddesi ve 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 224 üncü, 500 üncü, 519 uncu ve 584 üncü maddelerinde yer alan tutarların yeniden belirlenmesidir.... DÖKÜMANI OKU

08.12.2015

Mevzuat-1: Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği... DÖKÜMANI OKU

Mevzuat-2: Plastik Hammadde L-AYPE ve YYPE ve PP Vergileri Hakkında DÖKÜMANI OKU

Mevzuat-3: E-Tebligat Nedir? Elektronik Tebligat, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 456 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği hükümlerine göre tebliği gereken belgelerin, E-Tebligat sistemi ile mükelleflerin elektronik adreslerine tebliğ edilmesidir. Bu tebliğ fiziki ortamda yapılan tebligat ile aynı sonucu doğurmaktadır. DÖKÜMANI OKU

04.12.2015

Mevzuat-1: ABD/Telafi Edici Vergi/Anti-Damping Önlemleri... DÖKÜMANI OKU

Mevzuat-2: Krizin ilk gününden itibaren Türk menşeli mallara fiilen tümüyle kapatıldığı belirtilen Rusya gümrüklerinden bugün nispeten umut veren haberler gelmeye başladı. Gümrüklerde özellikle sebze-meyve TIR’larının geçişine sıkı denetimler sonrası izin verildiği belirtiliyor.. DÖKÜMANI OKU

07.12.2015

Mevzuat-1: Konu: Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’nun 26 ncı maddesinde yer alan İdari Para Cezalarının, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 17 nci maddesinin yedinci fıkrası ... DÖKÜMANI OKU

Mevzuat-2: ÜLKEMİZDE NORMAL REÇETE İLE TEMİN EDİLEN ANCAK GÜRCİSTAN'DA UYUŞTURUCU YA DA PSİKOTROP İLAÇ OLARAK KABUL EDİLEN İLAÇ LİSTESİ DÖKÜMANI OKU

Mevzuat-3: Konu :Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi DÖKÜMANI OKU

03.12.2015

Mevzuat-1: Konu: Mısır/An-ti Damping Soruşturması

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan 1 Aralık 2015 tarih ve 138565 sayılı yazıda; Mısır tarafından ülkemiz menşeli “Islak Mendil” ithalatına karşı 14 Nisan 2015 tarihinde bir anti-damping soruşması başlatılmış, anılan soruşturma kapsamında Mısır Sanayi, Ticaret, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Bakanlığı tarafından yayınlanan nihai bulgu raporunda, soruşturmaya taraf olarak örneklemeye seçilen ihracatçı firmaların... DÖKÜMANI OKU

Mevzuat-2: Eksiklik ve Fazlalık Takibi Hk. DÖKÜMANI OKU

Mevzuat-3: Transit Rejimi Kapsamı Eşyanın Tahlil İşlemleri. DÖKÜMANI OKU