EMİR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ & LOJİSTİK HİZMETLERİ
image Bizi Takip Edin

Mevzuat Bilgileri & Sirküler

05.01.2016

Mevzuat-1: 2016 Yılı İthalat Rejimi Hakkında Basın Duyurusu... DÖKÜMANI OKU

Mevzuat-2: Türkiye'den gerçekleştirilen ihracata konu eşyaya eşlik eden menşe ve dolaşım belgelerinin gümrük idarelerimizce .. DÖKÜMANI OKU

Mevzuat-3: Dolaşım ve Menşe Belgeleri hk.... DÖKÜMANI OKU

Mevzuat-4: Tayland / Korunma Önlemi Soruşturması... DÖKÜMANI OKU

04.01.2016

Mevzuat-1: Bazı konularda değişiklik yapılmasına dair kanun... DÖKÜMANI OKU

Mevzuat-2: A.TR Dolaşım Belgesi ve Menşe İspat Belgelerinin satış ve onay bedelleri... DÖKÜMANI OKU

Mevzuat-3: Karar Sayısı 2015/8353 - Bazı mallara uygulanacak KDV oranlarının, ÖTV oran ve tutarlarının... DÖKÜMANI OKU

Mevzuat-4: 2016 yılına ilişkin tebliğler... DÖKÜMANI OKU

Mevzuat-5: İthalatın uluslararası anlaşmalar ile kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen... DÖKÜMANI OKU

Mevzuat-6: Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin... DÖKÜMANI OKU

Mevzuat-7: İhracatta Dolaşım ve Menşe Belgelerinin BİLGE Sistemine Kaydına İlişkin... DÖKÜMANI OKU

Mevzuat-8: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı - Aktarma... DÖKÜMANI OKU

29.12.2015

Mevzuat-1: PETROKİMYASAL ÜRÜNLERİN ÜLKE GRUPLARINA GÖRE FOB İHRAÇ VE CIF TÜRKİYE FİYATLARI.... DÖKÜMANI OKU

Mevzuat-2: A.TR Dolaşım Belgeleri ve menşe ispat belgelerine ilişkin yapılacak işlemler
Menşe ispat belgeleri ile A.TR Dolaşım Belgelerinin kabulü, vize edilmesi ve sonradan kontrolü ile ilgili olarak gümrük müdürlükleri tarafından yapılacak işlemler dair usul ve esasları düzenleyen 23/4/2014 tarihli ve 2014/1 sayılı Genelgenin “III. İhracatta Yapılacak İşlem ve Kontroller” başlıklı bölümü, 14 Kasım 2015 tarihli ve 29532 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) Seri No.8 uyarınca aşağıda yer verildiği şekliyle değiştirilmiştir:... DÖKÜMANI OKU

30.12.2015

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ -2015

2016 YILI GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ASGARİ ÜCRET KARŞILAŞTIRMA TABLOSU
Cem Sinan GUZEL/Gümrük Müşaviri(Customs Consultant).... DÖKÜMANI OKU

28.12.2015

Mevzuat-1: Avrupa Birliği / Anti-Damping Önlemi
Avrupa Birliği (AB) tarafından Rusya Federasyonu menşeli “Alüminyum Folyo” (7607.11.19 Gümrük Tarife Pozisyonu altında yer alan) ithalatına karşı %12,2 oranında nihai anti-damping.... DÖKÜMANI OKU

Mevzuat-2: Düzensiz Göçmenlerin Kullandığı Şişme Botlar
"... yazıya konu şişme botların Gezi Tekneleri Yönetmeliği uyarınca Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından piyasa gözetimi ve denetimi... DÖKÜMANI OKU

Mevzuat-3: Euro Hadleri
Arnavutluk Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamında 1 Ocak 2016 tarihi itibariyle gerçekleştirilen sevkiyatlarda uygulanacak "menşe ispat belgelerinden muafiyete yönelik Euro... DÖKÜMANI OKU